Attendo visar en film från verklighetens äldreomsorg

Nu lanserar Attendo en film som visar hur vardagen ser ut på ett av företagets boenden. Filmen syftar till att nyansera bilden av hur den privata vården och omsorgen ser ut i verkligheten och därmed ge ett bättre underlag för diskussionen om hur kvaliteten inom omsorgen kan göras bättre.

-          Den bild av äldreomsorgen som mestadels skildras i media och i vissa reklamfilmer inför valet speglar inte hur det ser ut ute i våra verksamheter, i verkligheten. Med den här filmen vill vi ge en sannare bild av hur en vanlig, regnig eftermiddag på ett boende kan se ut. Förhoppningsvis kan den nyansera diskussionen om vad vi på Attendo och andra privata utförare bidrar med i välfärden, säger Ammy Wehlin, vd för Attendos äldreomsorg.

Frågan om privata utförare i vården, skolan och omsorgen är en av valets hetaste. Men diskussionen baseras betydligt mer på känslor än på fakta och kunskaper om hur svensk äldreomsorg fungerar.

-          Svensk äldreomsorg tillhör den absoluta världseliten, vilket är något vi ska vara stolta över. Enligt Socialstyrelsens mätningar har de som bor eller har närstående på ett särskilt boende aldrig varit så nöjda som idag. Ändå finns det undersökningar som visar att en mycket stor andel svenskar tror att omsorgen blivit sämre och att många oroar sig för att bli gamla. Det tycker vi är bekymrande, säger Margareta Nyström, vice vd.

Under sommaren har Attendo under hashtagen #öppendörr bjudit in politiker och allmänhet att besöka verksamheter runt om i landet. Intresset har dock varit svalt, trots frågans aktualitet.

-          Filmen syftar även till att få fler beslutsfattare att besöka oss i verksamheterna. Det är lätt att ha åsikter om anonyma företag, men våra verksamheter består ju i grunden av människor som varje dag gör ett fantastiskt jobb. Hur äldreomsorgen ska skötas framöver handlar också om våra medarbetare och om omsorgstagarna, om deras inflytande och valfrihet i vardagen, säger Ammy Wehlin.

Filmen är inspelad på Attendo Slottsovalen i Gustavsberg, ett vård- och omsorgsboende som drivs på entreprenad från Värmdö kommun. Attendos vd Ammy Wehlin och vice vd Margareta Nyström finns tillgängliga för intervjuer om filmen.

Filmen kan ses på www.attendo.se eller på Attendos Facebook-sida www.facebook.com/attendoSE

Fakta

  • 83 procent av de som bor på ett vård- och omsorgsboende i Sverige är nöjda eller mycket nöjda med sitt boende. 89 procent av de närstående är nöjda eller mycket nöjda med samarbetet med boendet (Socialstyrelsen 2013). Och 89 procent av de som har hemtjänst i Sverige är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten.
  • Medarbetare inom privat äldreomsorg är nöjdare med såväl arbetsvillkor som delaktighet och ledarskap än anställda inom offentligt driven äldreomsorg (Jobbhälsobarometern).
  • Bland 92 undersökta länder rankas Sverige som det bästa land att åldras i (Help Age International 2013).

För ytterligare information:

Charlotte Näsström Morén, presschef Attendo Skandinavien, tel 073 839 98 00

Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.

Om oss

Attendo är ledande i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Care och Attendo MedOne. Attendo Care verkar inom äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark samt inom marknaderna för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg i Sverige. I Finland tillhandahåller Attendo MedOne medicinsk personal, driver enheter inom primärvård, specialistvård och tandvård samt bedriver äldreomsorg. Attendokoncernen har årliga intäkter om cirka 5 miljarder kronor och drygt 12 000 medarbetare.