• news.cision.com/
  • Attendo/
  • Attendo förvärvar elva äldreboenden och stärker positionen i Helsingforsregionen

Attendo förvärvar elva äldreboenden och stärker positionen i Helsingforsregionen

Report this content

Attendo har träffat en överenskommelse om att förvärva Uudenmaan Seniorikodit Oy från Aava Terveyspalvelut Oy och får därigenom elva nya äldreboenden i egen regi. Förvärvet stärker Attendos verksamhet inom äldreomsorg i huvudstadsregionen runt Helsingfors och i Nyland.

̶  Uudenmaan har välskötta äldreboenden med engagerade medarbetare och hög kunduppskattning. Företaget har en geografisk närvaro som kompletterar Attendos.

Varje kund ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. Tillsammans tror jag att vi kan lyckas. Jag välkomnar alla nya kunder och medarbetare till Attendo, säger Virpi Holmqvist, affärsområdeschef för Attendo Finland.

Förvärvet omfattar totalt elva äldreboenden med 420 platser och cirka trehundra medarbetare. Boendena finns i Nyland: Esbo, Träskända, Kyrkslätt, Hyvinge, Lojo, Vichtis, och Vanda. Omsättningen uppgår till nästan 20 miljoner euro. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 70-509 77 61

E-post: andreas.koch@attendo.com

Finsk media:
Susanna Paloheimo, Chef för Kommunikation och Kundupplevelse för Attendo Finland
Telefon: +358 44 4942 122
E-post: susanna.paloheimo@attendo.fi

______________________________________
Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i runt 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com