Attendo utser Virpi Holmqvist till ny affärsområdeschef för Finland

Attendo har utsett Virpi Holmqvist till ny affärsområdeschef för den finska verksamheten och medlem av koncernledningen. Virpi har en lång och gedigen bakgrund från den privata sjukvårds- och omsorgssektorn i Finland.

- Vi är mycket glada över att åter kunna välkomna Virpi till vår finska verksamhet, där hon tidigare arbetat i åtta år bland annat som chef för helhetsentreprenader (Attendo Kuntaturva) och CFO. Virpis erfarenhet av att leda och styra komplexa verksamheter är en viktig pusselbit i att återuppbygga Attendos förmåga att leverera tjänster av hög kvalitet och stabil lönsamhet i den finska verksamheten, säger Martin Tivéus, Attendos VD och koncernchef.

- Jag är glad och hedrad över att få återvända till Attendo och möjligheten att ta mig an denna viktiga roll i att utveckla Attendos finska verksamhet. Att ta hand om äldre människor med värdighet och medkänsla är viktigt utifrån ett samhälleligt perspektiv och meningsfullt på ett personligt plan. Högkvalitativ omsorg bygger på medarbetarnas engagemang och ska bidra till nöjda kunder och närstående. En bra operativ modell och gott ledarskap är nyckeln till framgång. Jag ser fram emot att återvända till Attendo med nyvunna erfarenheter och vara med och bidra till denna utmaning, säger Virpi Holmqvist.

Virpi Holmqvist är född 1970 och har en MSc i Economics och Business Administration från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Hon kommer senast från befattningen som VD för Touhula Group, som är Finlands ledande företag inom förskoleverksamhet. Hon har även haft framskjutna roller inom sjukvårdskoncernen Pihlajalinna, både som operativ chef för affärsområdet primärvård och omsorg samt som CFO. Virpi arbetade i Attendo mellan åren 2008-2015.

Virpi Holmqvist tillträder sin befattning senast den 1 november 2019. I samband med Virpis tillträde övergår Attendo Finlands nuvarande affärsområdeschef Pertti Karjalainen i en roll med ansvar för försäljning, affärs- och fastighetsutveckling samt kommun- och myndighetskontakter.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

______________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com  

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Prenumerera

Media

Media