Attendos årstämma 2020 – information med anledning av Corona-situationen

Report this content

Med anledning av den senaste tidens utveckling rörande Covid-19 (Corona) har Attendo beslutat vidta ett antal åtgärder i samband med ordinarie årsstämma den 15 april 2020. Syftet är att minska risken för smittspridning och samtidigt värna om såväl våra aktieägares välbefinnande som deras möjligheter att utöva sina rättigheter.

Följande åtgärder kommer att vidtas:  

  • Inregistrering sker från och med kl. 16.30. Stämman inleds kl. 17.00. Ingen förtäring kommer att erbjudas.
     
  • Bolagets styrelse och koncernledning kommer vid stämman endast att representeras av styrelsens ordförande Ulf Lundahl samt VD Martin Tivéus. VD:s anförande på stämman kommer att kortas ned. En mer utförlig redogörelse för 2019 kommer att publiceras på Attendos webbplats i samband med stämman.
     
  • Mot bakgrund av myndigheternas riktlinjer uppmanar Attendo aktieägare att överväga möjligheten att delta via ombud. Rekommendationen gäller särskilt för personer som tillhör en riskgrupp samt personer som har sjukdomssymptom, befunnit sig i ett område med smittspridning eller på annat sätt varit i kontakt med någon som kan misstänkas vara smittad med Corona.
     
  • Notera att det också är möjligt för aktieägare som äger färre än 100 000 aktier att uppdra åt registratorn Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakt kan lämnas till Computershare genom att kontakta telefonnummer 0771-24 64 00 eller via info@computershare.se.

Fullmaktsformulär samt annan information rörande stämman finns tillgängligt på:
https://www.attendo.com/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2020/

 

Attendo AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post:
andreas.koch@attendo.com

 

 

____________________________

 

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring
25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
www.attendo.com