Attendos förvärv av Mikeva har blivit godkänt av konkurrensmyndigheterna

Som tidigare pressmeddelats den 31 maj 2017, har Attendo avtalat om att förvärva Mikeva, en ledande aktör inom omsorg i Finland. Förvärvet har nu blivit godkänt av det finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV). 

Godkännandet förutsätter inga särskilda villkor eller eftergifter från Attendos sida.

Mikeva kommer därmed att konsolideras i Attendos räkenskaper från och med den
1 november 2017.  

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: 070 509 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com 

Lauri Korkeaoja, Press- och kommunikationschef, Attendo Finland
Telefon +358 44 0788 282
E-post: lauri.korkeaoja@attendo.fi 

Informationen ovan är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 14.15 CET.

______________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Prenumerera

Dokument & länkar