Attendos rapport för det andra kvartalet 2020 presenteras 23 juli - Inbjudan till telefonkonferens

Den 23 juli 2020 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos kvartalsrapport för det andra kvartalet 2020. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 10:00 (CET) samma dag.

Vid konferensen deltar Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum: 23 juli 2020
Tid:      10:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:      +46 8 505 58 366

FI:        +358 923 194 478

UK:      +44 333 300 9273

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q2-2020

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61

E-post: andreas.koch@attendo.com

 

__________________________________________________
Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com