• news.cision.com/
  • Attendo/
  • Attendos rapport för det första kvartalet 2021 presenteras den 6 maj 2021 - Inbjudan till telefonkonferens

Attendos rapport för det första kvartalet 2021 presenteras den 6 maj 2021 - Inbjudan till telefonkonferens

Report this content

Den 6 maj 2021 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos kvartalsrapport för det första kvartalet 2021. Analytiker, investerare och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens 10:00 (CET) samma dag.

Vid konferensen deltar Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:              6 maj 2021
Tid:                    10:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                      +46 8 505 583 55
FI:                       +358 9 817 105 21
UK:                     +44 3 333 009 268

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q1-2021

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61   I   email: andreas.koch@attendo.com

 

attendo.com

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag  I  Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring
25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark.