• news.cision.com/
  • Attendo/
  • Attendos rapport för det tredje kvartalet 2020 presenteras 23 oktober - Inbjudan till telefonkonferens

Attendos rapport för det tredje kvartalet 2020 presenteras 23 oktober - Inbjudan till telefonkonferens

Report this content

Den 23 oktober 2020 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2020. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 10:00 (CET) samma dag.

Vid konferensen deltar Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:          23 oktober 2020
Tid:                10:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 50 55 83 53
FI:                  +358 98 17 10 521
UK:                +44 33 33 00 90 34

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q3-2020

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61

E-post: andreas.koch@attendo.com
 

____________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark. www.attendo.com

Prenumerera

Dokument & länkar