• news.cision.com/
  • Attendo/
  • Attendos rapport för det tredje kvartalet 2021 presenteras den 26 oktober 2021 - Inbjudan till telefonkonferens

Attendos rapport för det tredje kvartalet 2021 presenteras den 26 oktober 2021 - Inbjudan till telefonkonferens

Report this content

Den 26 oktober 2021 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos kvartalsrapport för det andra kvartalet 2021. Analytiker och investerare inbjuds att delta vid en telefonkonferens 10:00 (CET) samma dag.

Vid konferensen deltar Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:              26 oktober 2021
Tid:                    10:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                      +46 8 505 583 55
FI:                       +358 9 231 944 78
UK:                     +44 3 333 009 260

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q3-2021

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61   I   email: andreas.koch@attendo.com

attendo.com

Attendo – det ledande omsorgsföretaget i Norden   I I över 35 år har Attendo haft som utgångspunkt att stödja och stärka människor med behov av omsorg i allt det vi gör. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg till personer med funktionsnedsättningar samt individ och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och finns lokalt förankrat med över 700 verksamheter i runt 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark. Varje dag möter våra medarbetare tiotusentals kunder i deras vardag. Varje sådant möte präglas av våra gemensamma värderingar omtanke, engagemang och kompetens.