• news.cision.com/
  • Attendo/
  • Attendos rapport för tredje kvartalet 2019 presenteras 24 oktober - Inbjudan till telefonkonferens

Attendos rapport för tredje kvartalet 2019 presenteras 24 oktober - Inbjudan till telefonkonferens

Report this content

Den 24 oktober 2019 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2019. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 10:00 (CET) samma dag.

Vid konferensen deltar Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:          24 oktober 2019
Tid:                10:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 505 583 55
FI:                  +358 981 710 521
UK:                +44 333 300 9266

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q3-2019

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/investerare

Attendo AB (publ)


För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61

E-post: andreas.koch@attendo.com
 


____________________________________________________________________________________
Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Prenumerera