CFO Fredrik Lagercrantz lämnar Attendo

Report this content

Attendos Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) Fredrik Lagercrantz, har meddelat att han lämnar Attendo för en tjänst utanför företaget efter mer än fem år i koncernen. Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare påbörjas omgående.

‒ Fredrik har spelat en nyckelroll i Attendos koncernledning sedan 2018. Fredrik har haft en viktig roll i utvecklingen och genomförandet av det pågående omställningsarbetet, inte minst i den finska verksamheten. Jag vill passa på och rikta ett varmt tack till honom för ett gott samarbete och för alla insatser på Attendo och önskar honom lycka till i fortsättningen, säger Martin Tivéus, VD och koncernchef för Attendo.

 

Fredrik Lagercrantz lämnar Attendo vid halvårsskiftet 2023. Han kommer att kvarstå i sin roll under övergångsperioden.

 

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

 

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo

Telefon: +46 705 09 77 61   I   email: andreas.koch@attendo.com

  

 

attendo.com

Attendo – det ledande omsorgsföretaget i Norden   I I över 35 år har Attendo haft som utgångspunkt att stödja och stärka människor med behov av omsorg i allt det vi gör. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg till personer med funktionsnedsättningar samt individ och familjeomsorg. Attendo har omkring 27 000 medarbetare och finns lokalt förankrat med över 700 verksamheter i runt 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark. Varje dag möter våra medarbetare tiotusentals kunder i deras vardag. Varje sådant möte präglas av våra gemensamma värderingar omtanke, engagemang och kompetens.