Ny affärsområdeschef för Attendo Finland Sjukvård

Attendo har utsett Matias Pälve till affärsområdeschef för Attendo Finland Sjukvård och medlem av koncernledningen.

Matias Pälve är 32 år och har arbetat på Attendo sedan 2011, som regionchef i och chefsjurist för Attendo Finland. Matias har en magisterexamen i juridik och en kandidatexamen i företagsekonomi. Matias Pälve efterträder Antti Ylikorkala som har beslutat sig för att lämna Attendo efter 16 år.

- Antti har varit en nyckelperson i utvecklingen av vår sjukvårdsverksamhet i Finland. Han startade sin karriär som läkare och är en av medgrundarna till Attendos finska verksamhet. Jag skulle vilja tacka Antti för hans stora insatser i att utveckla Attendo och vårdbranschen i Finland, och jag önskar honom lycka till i framtiden, säger Henrik Borelius, VD och koncernchef på Attendo.

- Jag välkomnar Matias till hans nya roll. Attendo har stora möjligheter att växa som företag och tillvarata de möjligheter som uppstår genom den nya sjukvårdsreformen (SOTE) i Finland, säger Henrik Borelius. 
 
Matias Pälve tillträder sin nya tjänst den 1 november 2016.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com 
 

Denna information är sådan information som Attendo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016 kl.08.00 CET.

_____________________________________________________________________________________________
Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 19 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Prenumerera

Dokument & länkar