Stort intresse bland Attendos medarbetare för omsorgsbranschens första breda aktiesparprogram

I augusti lanserade Attendo ett brett aktiesparprogram riktat till samtliga medarbetare i företaget. Över 500 medarbetare i samtliga länder där Attendo finns verksamt har nu valt att månadsspara delar av sin lön i Attendoaktier.  

Attendo har en lång tradition av ett brett delägande bland ledare och medarbetare. Nu blir Attendo också det första omsorgsföretaget i Norden som erbjuder ett aktiesparprogram som omfattar samtliga medarbetare. Totalt 520 medarbetare i Sverige, Finland, Danmark och Norge valde att delta i aktiesparprogrammet. Sedan tidigare äger omkring 1 000 medarbetare aktier i Attendo. 

– Delaktighet i omsorgsarbetet och ett brett delägande är viktiga delar av Attendos kultur. Jag är mycket glad över det intresse som våra medarbetare visat för att spara i Attendos aktier. Det visar på ett starkt engagemang bland medarbetare i alla länder för kvaliteten i de omsorgstjänster vi erbjuder och en tro på att Attendo därmed kommer att vara en bra investering över tid, säger Attendos VD Henrik Borelius.

Aktiesparprogrammet ger fast anställda medarbetare en förmånlig möjlighet att regelbundet spara en del av sin lön och köpa aktier. Intresset för programmet var störst i Sverige, följt av Finland, Danmark och Norge.

Attendo AB 
(publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com 

________________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 19 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Prenumerera

Dokument & länkar