AU-System får telematikuppdrag av Saab Automobile

AU-System får telematikuppdrag av Saab Automobile AU-System har fått i uppdrag att hjälpa Saab Automobile med att omsätta bolagets strategi för telematik i tjänster och tillämpningar. AU-System kommer i samarbetet att stå för teknisk och operativ support samt rådgivning kring mobil tjänsteutveckling. Uppdraget är en fortsättning på ett tidigare samarbete där AU-System hjälpte Saab utveckla bilföretagets övergripande telematikstrategi. - Vi valde att samarbeta med AU-System eftersom deras synsätt på telematik utgår från vårt varumärke och vår kärnverksamhet. AU-Systems omfattande tekniska kompetens är också mycket betydelsefull för förverkligandet av vår telematikstrategi, kommenterar Peder Fast, Telematics Manager vid Saab Automobile. Samarbetet med AU-System är ett led i Saabs strategi att introducera mobila tjänster inom ramen för bolagets modellprogram. AU-System har sedan tidigare lång erfarenhet av fordonsrelaterad tjänsteutveckling och mobila tillämpningar. - Det är en utmaning för AU-System att vara med i en telematiksatsning som följer Saabs tradition att alltid ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar för sina bilmodeller, kommenterar Jan Unander, affärsstrateg vid AU-Systems telematikgrupp i Göteborg. AU-System ska nu bidra till att snabbt förverkliga och leverera rätt telematiktjänster som ytterligare kan stärka Saabs varumärke. Samarbetet med Saab kommer att genomföras av AU-Systems Göteborgskontor som har inriktat sig på att tillhandahålla affärsstrategisk rådgivning kombinerat med teknik- och systemutveckling inom telematikområdet. AU- System är också aktiv medlem i det lokala initiativet Telematics Valley där konsult- och teknikbolag tillsammans arbetar för att främja marknadsutvecklingen inom telematik samt för att etablera regionen som världsledande inom detta område. För ytterligare information, kontakta: Jan Unander, Affärsstrateg AU-System AB Tel: 070-975 61 70 Om AU-System AU-System är ett ledande konsultföretag inom mobilt Internet. Genom dotterbolaget SandbergTrygg erbjuder bolaget även integrerade marknadskommunikationstjänster. Stora kunder är Ericsson, Comneon, Telia, Volvo, Nordea och Motorola. AU-System grundades 1974 och har för närvarande mer än 1 000 anställda på kontor i Sverige, Storbritannien, Italien, USA, Thailand och Singapore. AU-System är noterat på Stockholmsbörsens Attract40 under symbolen AUS. För mer information se www.ausystem.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

AU-System är en ledande leverantör av konsulttjänster och lösningar för utvecklingen av avancerade Internet- och trådlösa teknologier, applikationer och relaterade tjänster.