AU-System förnyar ramavtal med Statskontoret

AU-System förnyar ramavtal med Statskontoret AU-System har förnyat sitt ramavtal med Statskontoret gällande IT- konsulttjänster. Det nya ramavtalet träder i kraft vid årsskiftet och gäller i två år med möjlighet till ett års förlängning. Upphandlingen har administrerats av Statskontoret och omfattar konsulttjänster åt Arbetsmarknadsstyrelsen, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket, Statistiska Centralbyrån samt Valmyndigheten. - Statskontorets förnyade förtroende för AU-System är en mycket viktig kvalitetsstämpel och ett bevis för att vi har en heltäckande kompetens inom IT-området, säger Johan Nyberg, affärsområdeschef på AU-System. Statskontorets mycket noggranna urvalsprocess vid val av leverantörer är ofta vägledande även för andra företags och organisationers upphandlingar. AU-Systems ramavtal omfattar konsulttjänster inom upphandlingens samtliga kompetensområden, d v s verksamhetsutveckling och strategi, projektledning, systemutveckling, systemförvaltning, kundservice, datordrift samt teknik, där bland annat IT-säkerhet är ett nyckelområde. För ytterligare information, kontakta: Johan Nyberg, Affärsområdeschef AU-System AB Tel: 070-529 21 15 Om AU-System AU-System är ett ledande konsultföretag inom mobilt Internet. Genom dotterbolaget SandbergTrygg erbjuder bolaget även integrerade marknadskommunikationstjänster. Stora kunder är Ericsson, Telia, Volvo, Nordea Nordbanken och Motorola. AU-System grundades 1974 och har mer än 1 000 anställda på kontor i Sverige, Storbritannien, Italien, USA, Thailand och Singapore. AU-System är noterat på Stockholmsbörsens Attract40 under symbolen AUS. För mer information se www.ausystem.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00410/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

AU-System är en ledande leverantör av konsulttjänster och lösningar för utvecklingen av avancerade Internet- och trådlösa teknologier, applikationer och relaterade tjänster.

Dokument & länkar