AU-System sluter ramavtal med ATG

AU-System sluter ramavtal med ATG AU-System har slutit ett ettårigt ramavtal med ATG gällande IT- konsulttjänster. Ramavtalet omfattar bland annat konsulttjänster för systemutveckling, teknisk projektledning och verksamhetsutveckling. AU- System kommer inom ramen för avtalet att hjälpa ATG med utveckling av nya tjänster och verksamheter för att sedan bidra till att realisera dessa tekniskt. - AU-System ska hjälpa oss i vårt arbete att, med teknikens hjälp, fortsätta skapa nya affärsmöjligheter i vår organisation, kommenterar Jan Wiberg, IT-direktör vid ATG. I vårt beslut att teckna avtal med AU- System har vi lagt särskilt stor vikt vid deras strukturerade arbetssätt samt stora teknik- och säkerhetskunnande. AU-System har sedan tidigare ett samarbete med ATG där en översyn och test av bolagets tekniska infrastruktur för datakommunikation har genomförts. Företaget har också varit rådgivare i ATG: s arbete med att ta fram lösningar för kontantlös betalning via så kallade "smarta kort". - ATG ligger oerhört långt framme när det gäller att utnyttja ny teknik i sitt tjänsteutbud säger Johan Nyberg, affärsområdeschef vid AU-System. Med den ökande globala konkurrensen på spelmarknaden är innovativa lösningar och tjänster ett viktigt konkurrensmedel. ATG har ca 33 procent av den svenska spelmarknaden med en omsättning på ca 10,5 miljarder kronor årligen. En växande andel av omsättningen kommer idag från speltjänster via nya medier såsom Internet, digital-TV och mobiltelefonen. För ytterligare information, kontakta: Johan Nyberg, Affärsområdeschef AU-System AB Tel: 070-529 21 15 Om AU-System AU-System är ett ledande konsultföretag inom mobilt Internet. Genom dotterbolaget SandbergTrygg erbjuder bolaget även integrerade marknads kommunikationstjänster. Stora kunder är Ericsson, Comneon, Telia, Volvo, Nordea och Motorola. AU-System grundades 1974 och har ca 1 000 anställda på kontor i Sverige, Storbritannien, Italien, USA, Thailand och Singapore. AU-System är noterat på Stockholmsbörsens Attract40 under symbolen AUS. För mer information se www.ausystem.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00290/bit0001.pdf

Om oss

AU-System är en ledande leverantör av konsulttjänster och lösningar för utvecklingen av avancerade Internet- och trådlösa teknologier, applikationer och relaterade tjänster.

Dokument & länkar