Audi får Stora Förnybarhetspriset 2013

Biltillverkaren Audi med sitt fordonsbränsle e-gas får Stora Förnybarhetspriset 2013. Priset delades i samband med Svensk Vindenergis årliga konferens på Waterfront i Stockholm.

- Med bränslet e-gas kan Audi på ett effektivt sätt tillvarata den förnybara elens potential. Genom att lagra överskottet från vindkraft i gasnäten och öka produktionen av förnybara drivmedel blir det dubbel nytta för klimatet, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Stora Förnybarhetspriset delades ut av Annika Helker Lundström under konferensen ”Vind – Framtidens elförsörjning”. Motiveringen lyder:

Med sitt nya koncept e-gas väver Audi samman det förnybara elsystemet och hållbara transporter. Genom fokus på effektivitet och klimat i varje led har Audi skapat en nästintill koldioxidfri process som både ger nya möjligheter att lagra överskottsel från vind och sol och tillför ett nytt utsläppsfritt drivmedel till marknaden.

Med el från vindkraftverk produceras vätgas som får reagera med den koldioxid som uppstår när förnybar biogas framställs från organiskt avfall. Resultatet blir en syntetisk gas, e-gas, som beräknas kunna försörja 1 500 av Audis nya gasbil A3 Sportback g-tron. Med ett brett systemperspektiv och genom mod och framsynthet visar Audi därmed vägen för ett klimatmässigt hållbart samhälle.

- Audi har ett långsiktigt mål för koldioxidneutral mobilitet. För att påskynda processen har Audi valt att gå utanför de traditionella ramarna för biltillverkning och investerar även i utvecklingen av förnybara bränslen. Vi är både stolta och glada för att Svensk Vindenergi uppmärksammat Audis satsning på e-gas, säger Nils Simonsson, marknadschef Audi Sverige. 

Stora Förnybarhetspriset instiftades 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning.Det vackra priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten.

Foto på Stora Förnybarhetspriset – fotograf Jonas Torstensson, Foto prisutdelningen – fotograf Patrik C Österberg

För mer information:

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85

Irene Bernald, Informationschef Audi, tel 070-538 65 51

Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28

Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och sålde drygt 1 455 000 nya Audibilar till kunder 2012. Företaget omsatte  48,8 miljarder euro  2012 och har mer än 70 000 medarbetare runt om i världen varav 50.000 i Tyskland. Audi är aktivt på mer än hundra marknader globalt och producerar bilar i  Tyskland (Ingolstadt och Neckarsulm), Ungern, Spanien,  Kina, Belgien, Slovakien, Ryssland, Indonesien och Indien. Företaget kommer även börjat tillverka bilar i Foshan i Kina 2013 och i Mexico 2016.. Fram till 2015 planerar Audi att investera ca 11 miljarder euro i nya produkter och ny hållbar teknik. Automobili  Lamborghini S.p.A, sportmotorcykeltillverkaren Ducati Motor Holding  S.p.A  och quattro GmbH är helägda dotterbolag till Audi AG.  Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.

Taggar:

Om oss

Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och levererade drygt 1,8 MIO nya bilar 2016. Företaget omsatte 59,3 miljarder euro 2016 och har ca 88 000 medarbetare runt om i världen, varav ca 60.000 i Tyskland. Audi är aktivt på mer än hundra marknader globalt och tillverkar bilar i 16 anläggningar i 12 länder. Audi fokuserar på nya produkter och hållbar teknik för framtidens mobilitet. Automobili Lamborghini S.p.A, sportmotorcykeltillverkaren Ducati Motor Holding S.p.A och quattro GmbH är helägda dotterbolag till Audi AG. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.