Premiär för Audi A3 Sportback g-tron i Geneve

Audi tar nu ett avgörande steg mot hållbar mobilitetet. Nya Audi A3 Sportback g-tron, som beräknas göra debut i slutet av året, drivs av det CO2-neutrala bränslet Audi e-gas. Bränslet kommer att produceras i en helt ny anläggning  i tyska Werlte, där vindkraftsel omvandlas till gas. Med ett CO2- utsläpp på låga 30 gram och en total räckvidd på 1300 km kombineras högteknologiska lösningar med ekologisk balans.

Audi A3 Sportback g-tron är byggd utifrån Audis filosofi om högt teknikinnehåll – från ultra lättviktsteknik och infotainment till avancerade förarassistanssystem. Men framförallt representerar Audi A3 Sportback g-tron den senaste tekniken inom gasdrift. Det börjar redan vid bränsleförvaringen: de båda tankarna under bagagerumsgolvet förvarar var och en sju kilo gas vid maximalt 200 bars tryck. I enlighet med Audis ultralättviktskoncept väger dessutom varje tank 27 kilo mindre än sin konventionella motsvarighet.

Bränsletankarna är dessutom nykonstruerade. Det inre skiktet består av gastät polyamidpolymer. Ett andra skikt av kolfiberförstärkt polymer (CFRP) ger tanken en extremt hög hållfasthet och ett tredje skikt av glasfiberförstärkt polymer (GFRP) garanterar ett ordentligt skydd mot yttre skador. Höghållfast epoxy binder samman de fiberförstärkta materialen.

En annan viktig nyhet i Audi A3 Sportback g-tron är den elektroniska gastrycksregleringen. Den kompakta och lätta konstruktionen reducerar det höga gastrycket i två steg mellan cirka fem till nio bar. Gastrycksregleringen säkerställer att rätt tryck alltid finns tillgängligt i gasledning och insprutningsventiler – lågt tryck för snål körning i lägre farter och högre när föraren önskar mer kraft och vridmoment. Om trycket i tanken sjunker till under tio bar växlar motorstyrningssystemet automatiskt över till bensindrift. Audi A3 Sportback g-tron är fullt bivalent, dvs prestandasiffrorna är identiska mellan gas- och bensinläget.

Med gasdrift har den en räckvidd, baserad på genomsnittlig bränslekonsumtion, på ca 400 km. Med bensindrift tillkommer ytterligare 900 km och den totala räckvidden motsvarar ungefär en Audi TDI. Två visare i instrumentpanelen förser föraren med aktuell information om bränslenivån i var och en av tankarna. Förarinformationssystemet anger också den aktuella bränslekonsumtionen baserad på vilken drivkälla som används för tillfället.

Bränslepåfyllning sker under ett vanligt tanklock oavsett källa. Efter påfyllning och när det är väldigt kallt startas motorn först med bensin och växlar sedan över till gas så snart som möjligt.

Motorn är baserad på nya 1.4 TFSI. De viktigaste modifikationerna har genomförts i cylinderhuvud, turboladdning, insprutningssystem och katalysator. Audi A3 Sportback g-tron har 110 hk och 200 Nm vridmoment. Accelerationen 0 till 100 km/h tar elva sekunder och topphastigheten är på 190 km/h. Audi A3 Sportback förbrukar i genomsnitt mindre än 3.5 kilo per 100 km fordonsgas eller Audi e-gas – bränslet som kommer att tillverkas i Audis e-gas projekt. Koldioxidutsläppet är mindre än 95 gram per km i vid gasdrift.

Växthusgasbalansen blir ännu mer intressant om man räknar in hela kedjan från bränsleproduktion till bilens utsläpp. När A3 Sportback g-tron drivs av Audi e-gas frigörs inte mer koldioxid än det som används vid tillverkningen – och skapar därmed ett koldioxidneutralt system. Om man dessutom räknar samman energin som krävdes för att bygga e-gasanläggningen och vindkraftsgeneratorerna i en större analys, är CO2- utsläppen fortfarande lägre än 30 gram per km.

Med e-gasprojektet är Audi den första biltillverkaren som tar helhetsansvaret från produktion till slutprodukt. I början av kedjan finns el som produceras av förnyelsebara energikällor, slutprodukten är väte och syntetisk Audi e-gas. Konstruktionen av världens första industriella anläggning för att producera syntetisk metan (e-gas) från koldioxid och förnyelsebar el är nu nästan färdigställd i tyska Werlte.

Audis e-gasanläggning använder förnyelsebar el i det första steget för elektrolys – genom att klyva vatten till syre och väte (Audi e-väte), som i framtiden kan användas i bränslecelldrivna fordon. Eftersom det ännu inte finns en utbredd vätgasinfrastruktur låter man vätet sedan reagera med koldioxid i en metaniseringsanläggning för att producera förnyelsebar syntetisk metan, Audi e-gas. Kemiskt sett är denna e-gas identisk med fossilbaserad naturgas och den kan distribueras till CNG-stationer via naturgasnätet.

För första gången sker nu en dubbelriktad förbindelse mellan elnät och gasnät. Fram tills nu kunde man visserligen utvinna el från gas men det omvända var inte möjligt. Audi e-gasanläggning banar därför väg för att kunna utnyttja det naturliga gasnätet med dess enorma kapacitet som ett lagrings-och transportsystem för dagens överskottsel.

Koldioxiden som för närvarande används i Audis e-gasanläggning är en avfallsprodukt från en närliggande biogasanläggning som drivs av energibolaget EWE. Koldioxiden som annars skulle förorena atmosfären, blir därmed kemiskt bundet i bränslet på Audis e-gasanläggning. I e-gasanläggningen kommer man årligen producera cirka 1 000 ton e-gas och kemiskt binda 2 800 ton koldioxid. Detta motsvarar ungefär den mängd koldioxid som 224 000 bokträd absorberar under ett år.

CO2-neutral e-gas från Werlte kommer att driva 1 500 nya Audi A3 Sportback g-tron, beräknat på 15 000 km per år. Även kraftindustrin kan dra nytta av Audis e-gasprojekt med tanke på dess utmaning att lagra stora mängder förnyelsebar el som produceras från vindkraftverk och solceller. Därmed är förhoppningen stor att den nya tekniken kan bidra till vidareutvecklingen av förnyelsebara energikällor.

Är du journalist och önskar ytterligare information, kontakta Irene Bernald, informationschef Audi Sverige, 08-553 865 51 eller 070-53 865 51.

Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och sålde drygt 1 455 000 nya Audibilar till kunder 2012. Företaget omsatte under 2011 över 44 miljarder euro och har närmare 68 000 medarbetare runt om i världen. Audi producerar bilar i  Tyskland (Ingolstadt och Neckarsulm), Ungern, Spanien,  Kina, Belgien, Slovakien och Indien. Företaget är aktivt på mer än hundra marknader globalt. Mellan 2012 och 2016 planerar Audi att investera mer än 13 miljarder euro i nya produkter och ny teknik samt produktionsanläggningar. Automobili  Lamborghini S.p.A, sportmotorcykeltillverkaren Ducati Motor Holding  S.p.A  och quattro GmbH är helägda dotterbolag till Audi AG.  Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.

Taggar:

Om oss

Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och levererade drygt 1,8 MIO nya bilar 2016. Företaget omsatte 59,3 miljarder euro 2016 och har ca 88 000 medarbetare runt om i världen, varav ca 60.000 i Tyskland. Audi är aktivt på mer än hundra marknader globalt och tillverkar bilar i 16 anläggningar i 12 länder. Audi fokuserar på nya produkter och hållbar teknik för framtidens mobilitet. Automobili Lamborghini S.p.A, sportmotorcykeltillverkaren Ducati Motor Holding S.p.A och quattro GmbH är helägda dotterbolag till Audi AG. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.