AudioDev förvärvar ETA-Optik och tar steget in i en ny fas

Förvärvet av ETA-Optik förstärker AudioDevs positioner inom optiskt media samt tillför ny teknologi och nya applikationer. Det markerar samtidigt att AudioDev nu går in i en ny fas där förvärv får större fokus.

I syfte att stärka bolagets finansiella handlingskraft framåt kommer styrelsen därför att föreslå en utdelning om 0,00 (2,42) kronor per aktie för 2006.

AudioDev AB (publ.) har förvärvat STEAG ETA-Optik GmbH från HamaTech AG, ägt av Singulus Technologies AG, Tyskland.

ETA-Optik har ett stort teknologiskt kunnande inom mätteknik och spektrometri. Produktsortimentet innehåller både in-line (scanners) och off-line testare, vilka kompletterar AudioDevs produkter inom optiskt media. Vidare har företaget produkter för applikationer utanför optiskt media som utgör en plattform för ökad tillväxt på nya marknader. ETA-Optiks omsättning 2006 uppgick till 4,85 miljoner EUR med cirka 60 procent av verksamheten inom optiskt media och cirka 40 procent inom andra områden. Huvudkontoret ligger i Heinsberg, Tyskland, och företaget har ca 40 anställda, främst verksamma inom forskning och utveckling.

- Genom förvärvet kan vi erbjuda våra kunder ett bredare produktutbud och mer kompletta testlösningar. Det innebär också att vi kan utnyttja vår globala försäljnings- och serviceorganisation mer effektivt. Vi ser detta som ett viktigt första steg i vår förvärvsstrategi, säger Christer Sjöström, VD för AudioDev.

ETA-Optik förvärvades den 8:e februari 2007 och konsolideras från och med detta datum. Företaget har under 2006 genomgått en kraftig omstrukturering och bedöms under 2007 kunna bidra med ett svagt positivt resultat, exklusive integrationskostnader. Integrationskostnaderna beräknas uppgå till 7 miljoner kronor.

Köpeskillingen, som erläggs kontant, uppgår till 3,25 miljoner EUR. Som en del i överenskommelsen kommer Singulus Technologies i framtiden att fortsätta nyttja mätutrustning från ETA-Optik i produktionslinjer för optiska media.

FOKUS PÅ FÖRVÄRV PÅVERKAR ÅRETS UTDELNINGSFÖRSLAG
Den optiska media industrin har under 2006 präglats av begränsade investeringar i produktions- och testutrustning, något som också fortsatt under fjärde kvartalet. För att fullfölja strategin att växa inom optiskt media och samtidigt bredda verksamheten till andra närliggande teknikområden söker AudioDev fler förvärv framöver. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen en utdelning om 0,00 (2,42) kronor per aktie för 2006. Mer information kring utdelningsförslaget ges i AudioDevs bokslutskommuniké den 14 februari.


Kontaktinformation:
Christer Sjöström, VD och koncernchef
Tel: +46 40 690 49 00, +46 705 45 64 55
E-post: christer.sjostrom@audiodev.com


Marielle Noble, Investor Relations
Tel: +46 40 690 49 05, +46 709 69 49 80
E-post: marielle.noble@audiodev.com

Dokument & länkar