Autofill: Nya tankautomaten klar före årsskiftet

Autofill: Nya tankautomaten klar före årsskiftet Autofill gör tekniksprång och planerar att presenterar en ny generation av automater för tankning av personbilar före årsskiftet. Nyheten svarar mot ett uttalat önskemål från marknaden och utvecklingsbolaget Autofill tar därmed ett stort steg närmare sitt kommersiella genombrott. -Arbetet med produktutvecklingen sker planenligt och en prototypserie är klar under fjärde kvartalet i år. Första testinstallationen bör därefter kunna ske mycket snart. Det säger Clas Ivarsson, VD i börsnoterade Autofill AB, som är världsmarknadens ledande leverantör av tankningsautomater. Arbetet med den nya automaten, modell AF 2000, har pågått under tre års tid och den har hittills resulterat i tre nya patentansökningar. Nyheten är att systemet inte längre behöver en "knapp" vid sidan av tankluckan för att kunna styra roboten rätt. Tekniksprånget är att det går att anpassa bilarna för automat tankning på några sekunder gentemot tidigare några minuter. Det innebär också att oljebolagen förenklar sin logistik vid en massintroduktion. De behöver inte längre lagerhålla och distribuera tanklock, "knappar", mallar och instruktioner i många varianter. Istället kan de enkelt distribuera enbart ett tanklock. Den nya automaten ökar systemets smidighet och tillförlitlighet ytterligare, vilket är väsentligt för att få bilisterna att snabbt ta till sig det nya sättet att tanka. Precis som tidigare gäller fortfarande de övriga fördelarna med Autofill-tankningar. Dvs det är bekvämt - bilisten behöver inte lämna förarplatsen, dessutom är det enkelt, snabbt, säkert och miljövänligt. Autofill gör bedömningen att företaget i och med produktnyheten kommer avsevärt närmare en kommersialisering av verksamheten i full skala: -Tankautomaten utan "knapp" d v s enkel anpassning av bilen, tillfredsställer ett starkt önskemål som framförts i marknadsundersökningar både från bensinbolag och bilister. Nu medger tekniken att vi svarar upp mot det önskemålet till ett konkurrenskraftigt pris. Det bör vi kunna se ett tydligt affärsmässigt resultat av, säger Clas Ivarsson. Autofill befäster också sin position som ledare. Ingen annan leverantör har uppvisat en sådan enkel procedur för att anpassa bilen för automatisk tankning. Autofill, som noterades på Stockholmsbörsen 1998 och har ca 3 500 aktieägare, är världsmarknadens ledande leverantör av automater för tankning av personbilar. Företaget har levererat testinstallationer till bl a OK, Fina, BP/Amoco, Mobil samt levererar för närvarande utrustning till Shell och Repsol. Världsmarknaden för Autofill-produkten är omfattande. Enbart i USA finns närmare 200 000 bensinstationer med ett antal pumpar vardera. Varje dag genomförs uppskattningsvis 40 miljoner tankningar i USA. Ett kommersiellt genombrott för Autofill öppnar således vägen för mycket stora affärsmässiga möjligheter. För ytterligare information: VD i Autofill, Clas Ivarsson, tfn 08-731 62 20 alt. 0709-42 89 42 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00570/bit0002.pdf

Dokument & länkar