Autoliv Expanderar i Indien  Bygger fabrik för säkerhetsbältesband

(Stockholm, 2010-10-07)  –  –  –  För att klara det ökade behovet av säkerhetsbälten från den snabbt växande bilindustrin i Asien har världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv börjat bygga Indiens första fabrik för band till säkerhetsbälten. Hittills har banden till säkerhetsbältena i indiska bilar importerats från Kina, men nu växer behovet av denna komponent till säkerhetsbälten så hastigt att tillverkningen i Asien snart slår i kapacitetstaket.

Den nya fabriken, som uppförs i närheten av Bangalore, kommer att kunna väva 100 miljoner meter bältesband per år när kapaciteten är fullt utbyggd. Initialt skapas 65 arbetstillfällen och 180 när alla de automatiska vävstolarna har kommit på plats i anläggningen som omfattar 10.000 kvadratmeter. Investeringen för den första fasen beräknas till ca 70 milj. kronor och inkluderar industritomten på 24.000 kvadratmeter.

Den nya anläggningen kommer att använda den senaste tekniken för att producera band till säkerhetsbälten. Bandet är en mycket viktig och tekniskt avancerad komponent i ett bilbältessystem. Det måste ha hög styrka kombinerad med en viss töjning, utan att orsaka en gummibandseffekt. Samtidigt bör bandet ha låg friktion och förhindra twistning för ökad komfort och säkerhet.

Den nya fabriken höjer Autolivs produktionskapacitet i världen med 20% till över en halv miljard meter (motsvarande mer än 12 varv runt jorden!) bältesband. För närvarande har koncernen fem anläggningar (i Neder­länderna, Rumänien, Canada, Kina och Brasilien) som väver band till säkerhetsbälten. Dessa fabriker svarar för mer än 40% av världsproduktionen och levererar bältesband inte bara till Autolivs egna säkerhetsbältessystem utan även till andra bilsäkerhetsföretag.

 Bilproduktionen i Indien fördubblades under de senaste fem åren (från 1,2 miljoner fordon under 2004 till 2,4 miljoner 2009) och förväntas fördubblas igen till 5 miljoner under 2014.   

Förfrågningar:

Jan Carlson, VD och koncernchef                                            Tel 08-587 20 600

Devan Gopalan, General Manager – Webbing, Autoliv India      Tel +91-974 124 6964

 

Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med över  41.000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning beräknas i år öka med 35%  till 6,9 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

 

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag

Med undantag för de uppgifter i detta pressmedelande  som avser förfluten tid, är uppgifterna i rapporten av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera