Autoliv ger uppdatering om EU-kommissionens utredning och reserverar 210 MUSD

(Stockholm, 6 december 2018) – Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, ger idag en uppdatering om EU-kommissionens utredning av leverantörer av bilsäkerhetssystem.

Autoliv har, som tidigare meddelats, sedan i juni 2011 varit föremål för en utredning om konkurrenshämmande beteende bland leverantörer av bilsäkerhetssystem inom EU. Autoliv har samarbetat med EU-kommissionen i utredningen. EU-kommissionen har tidigare, i november 2017, slutfört en mindre del av utredningen och utfärdade då böter till bolaget, som betalades under det första kvartalet 2018.

Ledningen har nu anledning att anta att EU-kommissionen kommer att utfärda böter i samband med den återstående delen av utredningen. Enligt ledningens bästa uppskattning och baserat på rådgivning från legala rådgivare, kommer bolaget att, relaterat till den återstående delen av EU-kommissionens utredning, reservera 210 MUSD i fjärde kvartalet 2018. Sådana böter från EU-kommissionen kommer sannolikt inte att vara avdragsgilla. Bolaget bedömer att böter kan komma att utfärdas under första halvåret 2019, dock kan det ske senare. Bötesbeloppet ska betalas inom 90 dagar efter det att utredningen slutligen avgjorts och kommer utfärdas i euro.

 
För ytterligare information kontakta:

Media: Stina Thorman, Corporate Communications, tfn +46 (0)8 587 206 50
Investerare och analytiker: Anders Trapp, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 71
Investerare och analytiker: Henrik Kaar, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 14

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2018 kl. 8.00 CET.

Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och utveckling som Autoliv, Inc, eller dess ledning tror eller förväntar sig kunna inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden grundas på våra nuvarande förväntningar, diverse antaganden och uppgifter inhämtade från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, osäkerhet och andra faktorer som kan få till konsekvens att det faktiska resultatet utförande eller genomförande väsentligen avviker från resultat, utförande eller genomförande som uttryckts eller avsetts i tidigare gjorda uttalanden. Åtskilliga risker, osäkerheter och övriga faktorer kan medföra det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de som uttryckts i framåtblickande uttalanden, inklusive ett slutgiltigt fastställande av EU-kommissionens utredning, det slutliga beloppet av potentiella böter och övriga, civila processer med icke-statliga tredje parter eller några civila eller aktieägarrelaterade tvister härrörande från samma fakta och omständigheter som utgör grund för EU-kommissionens utredning. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är s.k. ”forward-looking statements” åberopar vi det skydd enligt ”safe harbor” för framåtblickande uppgifter som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden vid fall av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar