Autoliv meddelar beslut från årsstämman 2021

Report this content

(Stockholm, 13 maj 2021) Autoliv, Inc., (NYSE: ALV och SSE: ALIV.sdb) världens ledande bilsäkerhetsföretag, meddelar beslut som fattats vid årsstämman den 12 maj 2021.

Årsstämma

Autolivs årsstämma 2021 beslutade att rösta för godkännande av följande förslag:

  • Val av Mikael Bratt, Laurie Brlas, Jan Carlson, Hasse Johansson, Leif Johansson, Franz-Josef Kortüm, Frédéric Lissalde, Min Liu, Xiaozhi Liu, Martin Lundstedt och Thaddeus “Ted” Senko som styrelseledamöter för en period om ett år fram till årsstämman 2022
  • Ett icke bindande, rådgivande beslut att godkänna 2020 års ersättningar till företagets namngivna ledande befattningshavare
  • Ratificering av att Ernst & Young AB utsetts till Autolivs oberoende revisionsfirma för innevarande räkenskapsår, vilket avslutas den 31 december 2021

Styrelsens kommittéer

Vid styrelsemötet godkände styrelsen förändringar i sina ständiga kommittéer och dess medlemsskap, vilka får omedelbar verkan. Kommittéerna får följande sammansättning:

  • Revisions- och Riskkommittén:

Ted Senko (ordförande), Laurie Brlas, Hasse Johansson och Min Liu

  • Ledarskapsutvecklings- och Kompensationskommittén:

Frédéric Lissalde (ordförande), Leif Johansson, Xiaozhi Liu och Martin Lundstedt

  • Nominerings- och Corporate Governance-kommittén:

Leif Johansson (ordförande), Laurie Brlas, Franz-Josef Kortüm och Frédéric Lissalde

Styrelseordförande

Styrelsen beslutade att Jan Carlson fortsätter som styrelsens ordförande.

Lead Independent Director

I enlighet med bolagets stadgar, beslöt styrelsens oberoende ledamöter vid dagens styrelsemöte att Franz-Josef Kortüm tar rollen som styrelsens Lead Independent Director.
 

För ytterligare information kontakta:

Investerare och analytiker: Anders Trapp, tfn +46 (0)8 587 206 71

Investerare och analytiker: Henrik Kaar,  tfn +46 (0)8 587 206 14

Media: Gabriella Ekelund, Tel +46 (70) 612 64 24

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag, och genom våra dotterbolag utvecklar och tillverkar vi bilsäkerhetssystem, såsom krockkuddar, säkerhetsbälten, rattar och system för skydd av fotgängare till alla större biltillverkare i världen. Under 2020 räddade våra produkter 33 000 liv och förebyggde tio gånger fler allvarliga olyckor.

Våra över 68 000 medarbetare i 27 länder brinner för visionen Saving More Lives och kvaliteten är kärnan i allt vi gör. Vi har 14 tekniska centra med 20 testbanor. Omsättningen under 2020 uppgick till 7 447 miljoner USD. Aktierna är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och de svenska depåbevisen på Nasdaq Stockholm (ALIV sdb). För mer information besök www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar