Autoliv nominerar styrelseledamöter inför årsstämman 2021

Report this content

(Stockholm, 2021-03-22) Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, tillkännagav idag de nominerade styrelseledamöterna för val vid årsstämman 2021, inklusive Martin Lundstedt, VD och koncernchef i AB Volvo som ny styrelseledamot.

Styrelsen har nominerat Martin Lundstedt för val vid årsstämman. Martin Lundstedt, född 1967, är VD och koncernchef i AB Volvo samt medlem av koncernledningen sedan oktober 2015. Han är också styrelseledamot i European Automobile Manufacturers Association (ACEA) och medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Martin har en Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Styrelsen har fastställt att Martin Lundstedt är “oberoende” enligt New York Stock Exchanges regler.

Nuvarande styrelseledamoten James Ringler har nått pensionsåldern som anges i bolagets riktlinjer för bolagsstyrning och är därmed inte berättigad till omval till styrelsen vid årsstämman 2021.  

Nuvarande styrelseledamoten David Kepler har valt att inte ställa upp för omval och kommer att avgå från styrelsen. James Ringler och David Kepler kommer att lämna styrelsen i samband med årsstämman.

Alla övriga nuvarande styrelseledamöter kommer att ställa upp till omval vid årsstämman 2021.

Förslag på styrelseledamöter för val vid årsstämman:

 1. Mikael Bratt
 2. Laurie Brlas
 3. Jan Carlson
 4. Hasse Johansson
 5. Leif Johansson
 6. Franz-Josef Kortüm
 7. Frédéric Lissalde
 8. Min Liu
 9. Xiaozhi Liu
 10. Martin Lundstedt
 11. Ted Senko

Styrelsen har också godkänt en minskning av styrelsens till elva ledamöter från och med stängningen av valet av styrelseledamöter vid årsstämman 2021.

Information om årsstämman

Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att hållas onsdagen den 12 maj 2021. För att skydda våra anställda, aktieägare och övrigas hälsa, har Autolivs styrelse beslutat att stämman endast kommer att hållas online i ett virtuellt mötesformat. Endast de som är aktieägare i Autoliv Inc. på avstämningsdagen den 15 mars 2021 har rätt att rösta på stämman. Kallelse till årstämman kommer att skickas till registrerade aktieägare i slutet av mars 2021. Mer information om årsstämman finns i Autolivs proxy, som kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna i slutet av mars. 

För ytterligare information kontakta:

 
Media: Gabriella Ekelund, tfn +46 (70) 612 64 24

Investerare och analytiker: Anders Trapp, tfn +46 (0)8 587 206 71

Investerare och analytiker: Henrik Kaar, tfn +46 (0)8 587 206 14

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag, och genom våra dotterbolag utvecklar och tillverkar vi bilsäkerhetssystem, såsom krockkuddar, säkerhetsbälten, rattar och system för skydd av fotgängare till alla större biltillverkare i världen. Under 2020 räddade våra produkter 33 000 liv och förebyggde tio gånger fler allvarliga olyckor.

Våra över 68 000 medarbetare i 27 länder brinner för visionen Saving More Lives och kvaliteten är kärnan i allt vi gör. Vi har 14 tekniska centra med 20 testbanor. Omsättningen under 2020 uppgick till 7 447 miljoner USD. Aktierna är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och de svenska depåbevisen på Nasdaq Stockholm (ALIV sdb). För mer information besök www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar