Autoliv och MIT AgeLab inleder forsknings­samarbete om autonoma fordonssystem

(Stockholm, 11 oktober 2017) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, har tecknat ett forskningsavtal med Massachusetts Institute of Technology AgeLab. Målet med det tvååriga forskningssamarbetet är att utveckla en halvautonom bilprototyp som visar en framtidsbild med människocentrerad artificiell intelligens inom bilindustrin.

Forskningssamarbetet ämnar se hur system med artificiell intelligens, som förstår och hanterar förarens beteende, kan utvecklas för att skapa en säker och bekväm upplevelse i halvautonoma bilar. Forskningens fokus ligger på att utveckla och utvärdera verklighetens djupinlärningsalgoritmer som möjliggör effektiv kommunikation och överföring av kontroll mellan människa och maskin. Här ingår avläsning av förarens ögonrörelser, känslor, kognitiva belastning, dåsighet, handposition och sittställning. Denna information slås ihop med hur trafiksituationen uppfattas för att skapa säkra, tillförlitliga bilar som förarna kan lära sig lita på.

”Vi vill vara världsledande på att tillämpa de senaste metoderna för djupinlärning för halvautonoma fordonssystem på ett sätt som säkerställer att människan står i centrum för samtliga algoritmer och gränssnitt som tas fram,” säger Lex Fridman, MIT. ”Det är uppenbart att den globala synen på självkörande bilar måste inriktas mot ökade investeringar i människocentrerade fordonssystem som stödjer en lämplig grad av engagemang från föraren, som ska kunna lita på säkerheten och samtidigt känna en bekväm frihetskänsla. Vi tror att förarna kommer att fortsätta ratta sina bilar på världens vägar i årtionden framöver, samtidigt som bilarna blir självkörande i allt högre grad,” säger Bryan Reimer, MIT.

”I dag dör 1,4 miljoner människor i trafikolyckor varje år. Investeringar i teknik för självkörande bilar, exempelvis avancerade förarassistanssystem (ADAS) kommer att öka trafiksäkerheten, men att införa assistansteknik räcker inte. För att rädda fler liv behöver vi upprätta ett förtroende hos föraren för bilens intelligens. Jag är övertygad om att det här samarbetet med ledande forskare kommer att öka branschens förmåga att leverera framtida säkerhetslösningar,” säger Ola Boström, VP Research på Autoliv.

Det som framkommer i forskningssamarbetet kommer sannolikt användas i utvecklingen av mjukvara från Zenuity, joint venture-bolaget som ägs av Autoliv och Volvo Cars.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications.         Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i tio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2016 c:a 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Denna rapport innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåt­blickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och utvecklingar som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, däribland uttalanden om parternas förmåga till framgångsrikt forskningssamarbete kring teknologier för artificiell intelligens i fordon grundas på våra nuvarande förväntningar, olika antaganden och uppgifter inhämtade från utomstående. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte garantera att framåtblickande uttalanden materialiseras i framtiden eller att de visar sig vara korrekta då framåtblickande uttalanden i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, osäkerhet och andra faktorer som kan resultera i att framtida resultat väsentligen avviker från resultat som de uttryckts eller avsetts i tidigare gjorda uttalanden. Det finns ett flertal risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som kan innebära att resultatet ändras betydligt jämfört med hur de framställts i framåtblickande uttalanden. För alla uppgifter och uttalanden i detta och andra dokument som är s.k. ”forward-looking statements” åberopar vi det skydd som USA:s [Amerikas Förenta Staters] ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden vid fall av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar