Autoliv publicerar sin Årsredovisning med 10-K för 2018 och Hållbarhetsredovisning

(Stockholm, 21 februari 2019) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, har idag registrerat sin Årsredovisning med s k 10-K hos den amerikanska finansinspektionen SEC. Detta engelska dokument innehåller text och siffror för bolagets årsredovisning för 2018.

Dokumentet är tillgängligt på SECs hemsida www.sec.gov samt på Autolivs hemsida autoliv.com. Autoliv publicerar i dag också sin Hållbarhetsredovisning som också finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Media: Stina Thorman, Corporate Communications, tfn +46 (0)8 587 206 50

Investerare och analytiker: Anders Trapp, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 71
Investerare och analytiker: Henrik Kaar, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 14

Denna information är sådan som Autoliv Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari kl 18.00.

Om Autoliv
Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv mer än
66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.