Autoliv rationaliserar - Stänger två fabriker i USA

Report this content

Autoliv rationaliserar - Stänger två fabriker i USA (Stockholm, 02-11-22) - Den svensk-amerikanska bilsäkerhetskoncernen Autoliv Inc. har beslutat avveckla två fabriker i USA och koncentrera verksamheten till koncernens övriga fabriker i USA och Mexiko. Genom rationaliseringen beräknar koncernen spara 5 milj dollar under nästa år och över 20 milj dollar när åtgärderna under 2004 ger full effekt. Kostnaderna för rationaliseringen kommer att belasta årets resultat med ca 15 milj dollar, men det mesta kommer att täckas av engångsersättningar och avsättningar för andra händelser. Effekten före skatt på innevarande kvartal blir därför mindre än 5 milj dollar. Som ett led i rationaliseringen kommer Autolivs bältesfabrik i Indianapolis att avvecklas och tillverkningen att koncentreras till de tre andra bältesfabrikerna i Nordamerika. Även Autolivs fabrik i Denver, som tillverkar gasgeneratorer för krockkuddar, kommer att läggas ned. Den verksamheten flyttas till koncernens båda anläggningar för gas generatorer i Utah. Fabriken i Indianapolis sysselsätter 350 personer och tillverkningen i Denver 500. Efter rationaliseringen, som beräknas ta ett år att genomföra, kommer Autoliv att ha närmare 7.000 anställda i USA och Canada. Dessutom har koncernen 3.200 anställda i Mexiko, som också arbetar för den nordamerikanska bilindustrin. Totalt har Autoliv 15 fabriker i Nordamerika (exkl. fabrikerna i Denver och Indianapolis). För ytterligare upplysningar: Lars Westerberg, VD, Tel 08 / 587 20 600 Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkuddeelektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med nästan 30.000 anställda i drygt 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen tekniska centra i tio länder med 20 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Försäljningen 2001 uppgick till 4 miljarder dollar (drygt 40 miljarder kr). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00030/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar