Autoliv talar om självkörande bilar i Sveriges riksdag

(Stockholm, 2016-03-10) – – – Autoliv (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, talar idag i Sveriges riksdag om hur branschöverskridande samarbeten inom fordons-, trafik- och infrastrukturutveckling kan driva på både säkerhet och innovation i samhället.

Seminariet, ”Självkörande fordon, hot eller möjlighet?”, har sin utgångspunkt i samarbetsprojektet Drive Me, där 100 självkörande bilar kommer att testas i dagsljus på allmänna vägar. Initiativet till seminariet togs gemensamt av deltagarna i Drive Me-projektet tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna.

Autoliv kommer idag att presentera hur säkerhet, kvalitet och innovation går hand i hand i utvecklingen mot självkörande trafik och smart infrastruktur.

”Sverige är sedan länge välkänt för sitt nära och produktiva samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor. Som ett resultat av det samarbetet har vi sett mängder av svenska säkerhetsinnovationer genom åren och jag är säker på att Sverige kommer att fortsätta att spela en nyckelroll inom säkerhetsområdet. Jag är även övertygad om att självkörande bilar kommer vara ett viktigt steg i den framtida utvecklingen”, säger Jan Carlson, styrelseordförande, koncernchef och VD hos Autoliv.

Enligt Världshälsoorganisationen dör 1,25 miljoner människor i trafiken varje år och FN:s Hållbarhetsagenda har antagit som mål att halvera denna siffra till år 2030.

Hos Autoliv ser man utmaningarna inom trafiksäkerhet och innovationsutveckling såsom två sidor av samma mynt.

”Å ena sidan har industrin, akademin och den offentliga sektorn ett gemensamt ansvar att lösa det akuta läget vad gäller dödsolyckor i trafiken runtom i världen. Å andra sidan kan vi nu se hur innovation genom fordonsindustrin, trafik och i infrastruktur tillsammans ger nycklarna till att lösa detta problem. Dessutom driver vi så tillsammans den industriella utvecklingen framåt, så det är bara win-win”, säger Ola Boström, forskningschef hos Autoliv, som också är en av huvudtalarna under dagens riksdagsseminarium.

Representanter från Autoliv, Volvo Car Group, Transportstyrelsen, Trafikverket, Göteborgs stad och Chalmers Tekniska Högskola kommer att tala på seminariet.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications. Tfn: +46 (0)8-58 72 06 27

Om Drive me: 

Drive Me är världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning, där 100 självkörande Volvobilar kommer att köras på allmän väg under normala trafikförhållanden. Bilarna kommer självköras ca 50 km på utvalda vägar i och kring Göteborg – inklusive på vanliga pendlingssträckor och motorvägar under förhållanden där köbildning är vanligt förekommande. 
Projektet initierades 2013 och de första testerna har varit igång sedan 2014. Volvo Cars har har nyligen tagit ett stort steg framåt genom avtäckningen av en komplett systemlösning för autonom körning. Pilotkörningen på allmänna vägar är planlagd till 2017.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiskta resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar