Autoliv utser tillförordnad styrelseordförande

(Stockholm, 2014-04-03) – – – Autoliv Inc. meddelade idag att Lars Nyberg, styrelseordförande i Autoliv, har informerat styrelsen om att han inte står till förfogande för omval till styrelsen vid 2014 års bolagsstämma. I samband med beskedet meddelade Lars Nyberg också att han omgående önskar avgå som styrelseordförande.

Styrelsen har utsett Jan Carlson, nuvarande styrelsemedlem och koncernchef för Autoliv till tillförordnad styrelseordförande. Jan Carlson tillträder denna roll omedelbart. Styrelsen går nu igenom en process angående valet av styrelseordförande och avser utse och meddela valet av ny styrelseordförande före, eller i samband med bolagsstämman som hålls den 6 maj, 2014. Om styrelsen beslutar att utse Jan Carlson till styrelseordförande kommer styrelsen också att utse en oberoende ”lead director”.

Lars Nyberg kommer att fortsätta i Autolivs styrelse fram till 2014 års bolagsstämma. Lars Nyberg anser att det i ljuset av hans beslut att inte stå till förfogande för omval skulle vara olämpligt att kvarstå som styrelseordförande. Det föreligger inte någon oenighet med Autoliv bakom Lars Nybergs beslut att avgå och dra tillbaka sin kandidatur för omval till styrelsen. När Lars Nyberg meddelade sitt beslut till styrelsen poängterade han att han inte vill att de pågående utredningarna relaterade till hans tidigare anställning hos TeliaSonera skall inverka störande på Autolivs fortsatta framgång och att han vill försäkra sig om att Autolivs styrelseordförande har tillräckligt med tid för att utföra sina plikter.

Styrelsen nominerar i nuläget inte någon ersättare i rollen som styrelseledamot för val vid 2014 års bolagsstämma och kommer vid bolagsstämman att minska styrelsens storlek till sju medlemmar. Styrelsen uttryckte sitt fortsatta förtroende för Autolivs ledning och strategi.

Lars Nyberg blev medlem av Autolivs styrelse i oktober 2004 och har varit styrelseordförande sedan december 2011. ”Jag och styrelsen vill tacka Lars Nyberg för de mer än nio år som han har tjänstgjort för Autoliv. Han har varit en mycket bra styrelseledamot och ledare och vi kommer att sakna hans deltagande i styrelsen”, sade Jan Carlson, VD och Koncernchef för Autoliv.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, VP Corporate Communications:   +46 8 587 206 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 56 000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2013 c:a 8,8 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmäna osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiskta resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements” , åberopar vi det skydd som  USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar