Autoliv utser två nya styrelseledamöter

Report this content

(Stockholm, 2 mars 2018)Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, tillkännager att styrelsen utökas med två ledamöter från och med idag.

Autoliv tillkännager idag den 2 mars att styrelsen utsett ytterligare två oberoende ledamöter: Hasse Johansson och Thaddeus “Ted” Senko. Med Hasse Johansson och Ted Senko har Autolivs styrelse utökats från nio till elva ledamöter.

Hasse Johansson sitter för närvarande i styrelserna för de svenska börsbolagen Electrolux AB och DevPort AB samt för ett antal icke publika svenska industri- och teknikbolag. Mellan 2001 och 2009 var Hasse Johansson chef för FoU på Scania. Sedan 2010 är Hasse Johansson verkställande direktör för Johansson Teknik & Form, som han grundat. Hasse Johansson är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och han har mer än 20 patent inom styrning av förbränningsmotorer och fordonselektronik.

Thaddeus “Ted” Senko har gjort karriär inom KPMG LLP mellan 1978 och 2017. Han har gedigen erfarenhet av riskhantering, bolagsstyrning samt revisioner från flera börsnoterade bolag. På KPMG har Ted varit revisions- och SECs granskningspartner under åtta år, chefsrevisor i fyra år, global och nationell partner ansvarig för internrevision, risk och bolagsstyrning under åtta år samt global partner och kundansvarig i sju år. Ted Senko var styrelseledamot för Duquesne University mellan 2007 och 2016, däribland ordförande för revisions- och finanskommittén samt ledamot i universitetsledningens verkställande kommitté. Han är civilekonom från Duquesne University.

Som en del i den pågående avknoppningen har vi under längre tid arbetat med att identifiera starka potentiella ledamöter. Vi är glada över att nu få välkomna Hasse och Ted som har erfarenheter och perspektiv som är betydelsefulla för Autoliv,” säger Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Autoliv, Inc. ”Hasses omfattande tekniska bakgrund från fordonsindustrin och andra industrier kombinerat med hans omfattande styrelseerfarenhet gör att han blir ett starkt tillskott till styrelsen. Teds expertis inom finans, bolagsstyrning och riskhantering, hans erfarenhet av ledande roller inom revisioner och breda erfarenhet från stora kunder gör att han blir ett värdefullt tillskott till styrelsen. Vi vill ge Hasse och Ted ett varmt välkomnande och vi ser fram emot deras vägledning och råd då våra planer på att avknoppa verksamheten inom Electronics fortskrider.”

Hasse Johansson och Ted Senko har utsetts för perioden fram till 2018 års bolagsstämma, som hålls den 8 maj 2018. Styrelsen nominerar både Johansson och Senko till omval till styrelsen på bolagsstämman 2018.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications. Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 16.00 CET.

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv omkring 73 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiskta resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar