Autolivs erbjudande väl mottaget - Beloppet höjt till 400 miljoner dollar

(Stockholm 2009-03-27) – – – Autoliv Inc. (“Bolaget”) – världens ledande bilsäkerhetsföretag – offentliggjorde idag att Morgan Stanley uttnyttjat de s.k. övertilldelningsoptionerna, som banken tilldelades vid Bolagets erbjudande om stamaktier och s.k. aktieenheter (”equity units”). Därigenom höjs bruttointäkterna från erbjudandena från 364 miljoner dollar till 400 miljoner dollar.

Detta medför också att antalet utestående aktier nu höjts med 14.687.500, medan de 6.600.000 aktieenheter som samtidigt utgivits kommer att höja antalet utestående aktier med mellan 8,6 miljoner och 10,3 miljoner, beroende på aktiekursen då det s.k. framtida köpåtagandet (”forward purchase contract”) som är kopplat till varje aktieenhet utnyttjas. Detta sker senast den 30 april 2012. Alla aktier har sålts till kursen 16,00 dollar per aktie, och alla aktieenheter till 25,00 dollar per enhet.

Morgan Stanley & Co. Incorporated är ensamt ansvarig för båda erbjudandena.

Erbjudandena gjordes i enlighet med den S3-registrering och de prospekt som Autoliv nyligen registrerat hos den amerikanska finansinspektionen SEC.

En kopia (på engelska) av prospekten som är relaterade till erbjudandena om stamaktier och aktieenheter, båda daterade 24 mars 2009, kan erhållas genom att kontakta Morgan Stanley & Co. Incorporated, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014. Attention: Prospectus Department, eller via e-post prospectus@morganstanley.com.

Ytterligare upplysningar:
Jan Carlson, VD och koncernchef, Autoliv Inc +46 8 587 20 600

Prenumerera

Dokument & länkar