Autolivs forskningsråd förstärker inom området mänskligt beteende

(Stockholm, 12 oktober 2017) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, stärker sitt forskningsråd inom området mänskligt beteende när Adrian Lund blir medlem under 2018.

 Adrian Lund är chef för Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) och dotterbolaget Highway Loss Data Institute (HLDI) i USA. Doktor Lunds forskning handlar om säkerhet på motorväg och rör förare, fordon och vägars utformning. Hans publikationer omfattar forskning om unga förare och körkortsutbildning, alkohol och droganvändning hos såväl privat- som yrkesförare, användning av säkerhetsbälten och dess betydelse samt hur fordonets design påverkar risken att krocka. Adrian Lund har lett utvecklingen av institutets testprogram för fordon och under sin karriär på IIHS har han deltagit i ett antal statliga och privata kommittéer med syfte att minska trafikskador och dödsfall. Adrian Lund pensioneras från IIHS och HLDI i slutet av 2017.

”Vi är övertygade om att Adrian Lund kommer bidra med viktiga insikter kring hur människor beter sig. Detta är ett forskningsområde som blir än mer viktigt nu när fordonsindustrin utvecklar fordon som innehåller allt fler autonoma system,” säger Ola Boström, Autolivs forskningschef.

Medlemmarna i Autolivs forskningsråd utbyter kontinuerligt teorier och insikter som baseras på deras respektive kompetensområden, något som gagnar akademin i form av nya forskningsrön kring trafiksäkerhet och marknaden i form av nya produkter och strategier.

Forskningsrådet består av nio medlemmar med stor kunskap om teknikutveckling och forskning – allt från biomekanik till automatiserade fordon

Autolivs forskningsråd 2018:

  • Adrian Lund – Chef förThe Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) samt dotterbolaget the Highway Loss Data Institute (HLDI) i USA.

  • Tomiji Sugimoto – fd Vice President på automotive technology research division, Honda R&D Americas samt chefsingenjör på Honda Automotive R&D Center. Medlem i SAE International.

  • Chris Urmson – professor inom robotteknologi, VD för Aurora och medlem av fakulteten vid Carnegie Mellon University.

  • Natasha Merat – professor inom psykologi och chef för University of Leeds forskningsområde Safety and Technology. Fokusområden kring den mänskliga faktorn inom Automated driving och förarbeteenden, speciellt avseende förardistraktioner och hur nya teknologier påverkar förare.

  • Jeff Crandall – professor inom maskinteknik och chef för University of Virginias Center of Applied Biomechanics. Fokusområden kring biomekanik, beräkningsmekanik och fordons krocksäkerhet.

  • Jan Olsson – civilingenjör inom maskinteknik och med en bakgrund hos Autoliv som Vice President Engineering (1997-2005) och Vice President Research (2005-2014).

  • Jan Carlson – styrelseordförande, koncernchef och VD, Autoliv

  • Steve Fredin – Chief Technology Officer och Group VP Business Development, Autoliv.

  • Ola Boström – Vice President Research, Autoliv.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications.         Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i tio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2016 c:a 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar