Autolivs nya “gröna” gasgenerator får branschens främsta innovationspris

(Stockholm, 2014-04-08) – – – Autoliv  (NYSE: ALV och  SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag , har fått den amerikanska branschtidningen Automotive News innovationspris , ”the PACE Award”, för utvecklingen av den ”gröna” gasgeneratorn.

Istället för att gasgeneratorn blåser upp krockkudden med pyrotekniska ämnen, används väte och syre som reagerar tillsammans inne i själva krockkudden istället för i gasgeneratorn. Detta gör att gasgeneratorn kan tillverkas i ett tunnare material för att spara vikt och kostnad. Resultatet är en gasgenerator som är tjugo procent lättare, trettio procent billigare och nästan helt utan restprodukter och bara släpper ut några droppar rent vatten då krockkudden utlöses. Produkten har utvecklats i Sverige vid Autolivs utvecklingsavdelning i Vårgårda.

Denna nya gasgenerator innehåller ett antal innovativa lösningar. Resultatet är: en bättre, lättare och mer miljövänlig krockkudde som räddar liv och sparar kostnader", säger Johan Löfvenholm, Autolivs teknik- och forskningschef. "Vår verksamhet inom Autoliv är helt fokuserad på att rädda liv - och vi är stolta över att få branschens finaste innovationspris".

Autoliv tillsammans med Volvo Car fick också priset "Partnership Winners" för fotgängarkrockkudden på Volvo V40 och XC40. Detta är den första krockkudden som sitter utanpå bilen och som skyddar fotgängare vid en eventuell krock. Vid en kollision med en fotgängare, blåses en U-formad krockkudde upp som först höjer motorhuven och sedan täcker de nedre delarna av vindrutan samt bilens vindrutestolpar för att skydda fotgängarens huvud.

Autoliv har tidigare också fått PACE Award för en annan typ av gasgenerator år 2000 och en krockkudde med säkerhetsventiler år 2007.

PACE Awards priset sponsras av Automotive News, Ernst & Young och Transportation Research Center och firar i år 20 års jubileum. Priset hedrar utmärkande innovationer och teknisk utveckling bland leverantörer till fordonsindustrin. Detta prestigefyllda pris är ett erkännande inom hela bilbranschen världen över.

För ytterligare upplysningar:

Henrik Kaar, Director – Corporate Communications                     Tel 0709 578 114

Om Autoliv
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 56 000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2013 c:a 8,8 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag
Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmäna osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiskta resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements” , åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar