Autolivs största ägare visar starkt stöd för Veoneer

(Stockholm, 31 maj 2018) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, tillkännagav idag att dess tre största ägare, Cevian Capital, Alecta och AMF, var och en för sig kommit överens med Autoliv och Veoneer om att stå kvar som större ägare i Veoneer, för en period efter avknoppningen.

Under respektive avtal har de tre ägarna, som tillsammans representerar mer än 20% av Autolivs utestående aktier, var och en åtagit sig att stå kvar som ägare till mer än 80% av de aktier de erhåller i Veoneer genom avknoppningen, för en period om nio månader efter avknoppningen som är planerad till den 29 juni 2018.

”Vi är mycket stolta över att våra tre största ägare visar detta starka stöd för Veoneers strategi. Detta tydliga förtroende för Veoneer utgör en viktig milstolpe i lanseringen av det nya företaget.”, sa Jan Carlson, styrelseordförande, verkställande direktör och koncernchef i Autoliv (från och med den 29 juni 2018, verkställande direktör i Veoneer).

Veoneer är det företag på marknaden med tydligast fokus på förarassistanssystem och självkörande bilar. Företagets ambition är att vara en expertpartner inom mobilitet genom att leverera innovativa och pålitliga lösningar.

För ytterligare information kontakta:

Media: Thomas Jönsson, Corporate Communications. Tel +46 (0)8 5872 0627

Investerare & Analytiker Autoliv, Anders Trapp, Investor Relations, Tel +46 (0)8 58 72 06 71

Investerare & Analytiker Veoneer, Ray Pekar, Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537

Investerare & Analytiker Veoneer, Thomas Jönsson, Communications & Investor Relations,

Tel +46 (0)8 5872 0627

Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än
72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på
Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Om Veoneer

Veoneer har som ambition att bli en ledande systemleverantör av förarassistanssystem (ADAS) och självkörande bilar samt en marknadsledare inom säkerhetselektronik till bilar. Veoneer utvecklar och bygger hårdvara, mjukvara och elektroniksystem i världsklass. Företaget erbjuder produkter inom aktiv säkerhet, såsom fordonsradar, kameror och förarassistanssystem, kameror för mörkerseende och positioneringssystem, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Veoneer har tillsammans med samriskbolag 7500 medarbetare i 13 länder. Veoneer är för närvarande ett dotterbolag till Autoliv, Inc. Börsnotering förväntas ske i juli 2018, under symbolen ’VNE’ på New York Stock Exchange och ’VNE SDB’ på Nasdaq Stockholm.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter och händelser som Autoliv, Inc. och dess ledning tror eller antar kommer ske i framtiden, däribland sådana som relateras till den planerade avknoppningen, däribland förutsättningarna för distribution och mottagande av alla nödvändiga regulatoriska godkännanden, förväntningar på hur Autoliv och Veoneer ska gå efter fullbordad avknoppning. Alla framåtblickande uttalanden baseras på våra nuvarande förväntningar, antaganden och insamling av data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är avhängiga av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits.däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag. 

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar