EU-kommissionen avslutar utredning

(Stockholm, 5 mars 2019) – Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, meddelade i dag att EU-kommissionen avslutat den tidigare kommunicerade utredningen gällande leverantörer av bilsäkerhetssystem.

EU-kommissionen har nu avslutat utredningen, som pågått sedan juni 2011, om konkurrenshämmande beteende bland leverantörer av bilsäkerhetssystem inom EU, och beslutat om ett bötesbelopp på 179 M EUR för Autoliv (203 MUSD). Böterna betalas inom 90 dagar.

Bötesbeloppet är lägre än den avsättning på 210 MUSD som Autoliv gjorde i det fjärde kvartalet 2018. Skillnaden mellan det faktiska bötesbeloppet och avsättningen kommer att redovisas i Övriga intäkter (kostnader), netto, i Autolivs rapport för det första kvartalet 2019.

För ytterligare information kontakta:
Media: Stina Thorman, Corporate Communications, tfn +46 (0)8 587 206 50

Investerare och analytiker: Anders Trapp, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 71
Investerare och analytiker: Henrik Kaar, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 14

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019 kl. 12.20 CET.
 

Om Autoliv
Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv nära
67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på
Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.
 

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag
Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och utveckling som Autoliv, Inc, eller dess ledning tror eller förväntar sig kunna inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden grundas på våra nuvarande förväntningar, diverse antaganden och uppgifter inhämtade från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, osäkerhet och andra faktorer som kan få till konsekvens att det faktiska resultatet utförande eller genomförande väsentligen avviker från resultat, utförande eller genomförande som uttryckts eller avsetts i tidigare gjorda uttalanden. Åtskilliga risker, osäkerheter och övriga faktorer kan medföra det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de som uttryckts i framåtblickande uttalanden, inklusive andra civila processer med icke-statliga tredje parter eller några civila eller aktieägarrelaterade tvister härrörande från samma fakta och omständigheter som utgör grund för EU-kommissionens utredning. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är s.k. ”forward-looking statements” åberopar vi det skydd enligt ”safe harbor” för framåtblickande uppgifter som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden vid fall av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.
 

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar