Japansk professor rådgivare till Autoliv

Report this content

Japansk professor rådgivare till Autoliv (Stockholm, 03-01-17) - Professor Koshiro Ono har blivit ny medlem i Autolivs utvecklingsråd Technical Advisory Board som består av världsledande forskare inom bilsäkerhet. Han efterträder professor Hermann Appel från Tekniska Högskola i Berlin, som nyligen avled. Professor Ono är chef för den japanska bilindustrins forskningsinstitut JARI, Japan Automobile Research Institute, och gästprofessor vid Tekniska Högskolan i Tokyo. Han är teknologie doktor från universitetet i Nagoya. Koshiro Ono inledde sin forskarkarriär 1974 och har gjort flera betydelsefulla insatser för att förbättra skyddet för både bilåkande och andra trafikanter. I sin senaste forskning som han bedrivit i samarbete med akutläkare och obducenter, har han studerat huvudets och nackens känslighet för krockvåld, och därigenom bidragit till att kartlägga orsaksmekanismer bakom s k pisksnärtskador. Professor Ono har erhållit flera utmärkelser, bl a det amerikanska trafiksäkerhetsverkets utmärkelse Safety Engineering Excellence Award. Han är medlem av ett antal internationella och japanska samfund och organisationer så som the International Research Council on Biomechanics of Impacts (IRCOBI), the International Harmonization of Research Activities där han är vetenskaplig expert i biomekanik, the Japanese Society of Automobile engineers (SAE) där han är ordförande i bilsäkerhetskommitten samt det japanska trafiksäkerhetsrådet. De andra externa ledamöterna i Autolivs tekniska utvecklingsråd är ordföranden professor Murray Mackay från universitet i Birmingham i Storbritannien, professor Jeff Crandall från University of Virginia i USA och professor Per Lövsund från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. För ytterligare upplysningar: Professor Koshiro Ono, Executive Chief Researcher, JARI, Tel +81-298-38-1347 Docent Yngve Håland, Forskningsdirektör, Autoliv Inc., Tel. +46-32-62 63 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00220/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar