Kvartalsrapport april–juni 2016

Total försäljningstillväxt över 12%, rörelsemarginalen uppfyller målet

(Stockholm 22 juli 2016) – – – För andra kvartalet 2016 rapporterar Autoliv (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb) en försäljning på 2.579 MUSD. Den organiska försäljningstillväxten* för kvartalet ökade med 7,7%. Rörelsemarginalen uppgick till 8,2%, och den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 8,6%. (Ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell).  

Förväntan vid kvartalets början var en organisk försäljningstillväxt ”runt 10%” och en justerad rörelsemarginal ”runt 8,5%”.

Under det tredje kvartalet 2016 förväntas den organiska försäljningstillväxten bli runt 6%, och den justerade rörelsemarginalen förväntas bli runt 7,5%. Förväntan för helåret är en organisk försäljningstillväxt runt 7%, och en justerad rörelsemarginal som överstiger 8,5%. Marginaljusteringarna är främst hänförliga till kostnader för en större än förväntad orderingång. (Se avsnittet Utsikter på nästa sida för mer information om organisk försäljning och justerad rörelsemarginal, vilka är framåtblickande ej-GAAP-baserade beräkningar.)

Kvartalet i siffror 
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef
"Omstöpningen av Autoliv fortsätter, under de första sex månaderna 2016 har vi sett en fortsatt stark orderingång som också förväntas fortsätta. Detta är en positiv utveckling för vår framtida tillväxt. Vår nuvarande långsiktiga prognos visar att vi kommer att överstiga försäljningsmålet på 12 miljarder US-dollar för årtiondets slut.

Eftersom förberedelserna för leverans av våra produkter måste påbörjas två till tre år innan produktionsstarten och då vår framtida tillväxt accelererar har vi utökat vår personal med ytterligare nästan 400 ingenjörer under det andra kvartalet. För att kunna fånga framtida tillväxtmöjligheter och bibehålla vårt fokus på att sätta kvalitet främst i allt vi gör, planerar vi dessutom att utöka med mer än 1.000 ingenjörer under de kommande tolv månaderna.

Förutom den starka utvecklingen inom passiv säkerhet såg vi också positiv utveckling inom affärsområdet Electronics. Vi tog nya kundkontrakt, Autoliv-Nissin Brake Systems inledde sin verksamhet och hade ett bra första kvartal och inom aktiv säkerhet växte vi organiskt med 30%.

Jag är nöjd med att vi lyckades säkra signifikanta framtida affärsvolymer och balansera ytterligare investeringar med bra rörelsemarginal för helåret, inom vårt långsiktiga mål för rörelsemarginalen på 8-9% och att vi dessutom levererade en kvartalsmarginal i linje med förväntan trots en något lägre organisk försäljningstillväxt som främst berodde på lägre global bilproduktion under kvartalet.

Under kvartalet återkallade en av våra kunder fordon på grund av ett kvalitetsrelaterat problem med en av våra produkter inblandade. Vi undersöker fortfarande grundorsaken. Kvalitet är vår första prioritet och vi arbetar tillsammans med vår kund för att lösa problemet på bästa möjliga sätt.

Vi fortsätter 2016 med starkt fokus på den dagliga verksamheten. Kvalitet som första prioritet, robusta produkter och operationellt fokus är viktigare än någonsin när vi hanterar accelererande framtida affärsvolymer.” 

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska i dag, den 22 juli, kl. 14:00. (CET). Gå till www.autoliv.com. för att följa konferensen eller för att erhålla kod och telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar