Kvartalsrapport Juli - September 2014

2,2 miljarder USD försäljning och 8,5% justerad rörelsemarginal

(Stockholm, 2014-10-23) – – – För det tredje kvartalet 2014, rapporterar Autoliv en försäljning på 2.208 MUSD, den högsta försäljningen för ett tredje kvartal i företagets historia. Den organiska försäljningen (ej U.S. GAAP, se tabell) växte med nästan 5%. Den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 8,5%.

Förväntan vid kvartalets början var en organisk tillväxt på “runt 6%” och en justerad rörelsemarginal på ”runt 8,5%”. Att den organiska försäljningstillväxten blev lägre än förväntat berodde främst på ofördelaktig fordonsmix i Kina, men också lägre produktion på den kinesiska marknaden. Vi hade ett rekordhögt operativt kassaflöde för ett tredje kvartal på 212 MUSD.

Under det fjärde kvartalet förväntas den organiska försäljningstillväxten bli runt 2% och den justerade rörelsemarginalen bli runt 9,5%. Förväntan för helåret är nu för en organisk försäljningstillväxt runt 5,5% och en justerad rörelsemarginal på runt 9%.

Kvartalet i siffror
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentarer från Jan Carlson, Styrelseordförande, VD och Koncernchef
“Vårt starka fokus på kvalitet och den operativa verksamheten fortsätter, vilket resulterade i ytterligare ett kvartal med starkt finansiellt resultat. Vi levererade rekordförsäljning, bruttovinst och operativt kassaflöde för ett tredje kvartal. Dessutom återförde vi 288 MUSD till våra aktieägare genom utdelningar och aktieåterköp, ett nytt rekord. Vi har nu under den senaste tolvmånadersperioden totalt återfört 772 MUSD till våra aktieägare.

Under tredje kvartalet fortsatte vår stabila organiska tillväxt, detta trots lägre än förväntad tillväxt i Kina. Undantaget detta kvartal, påverkat av en negativ fordonsmix, har vår tillväxt i Kina sedan 2011 konstant varit högre än fordonsproduktionen. Vi ser denna negativa mix i Kina fortsätta under det fjärde kvartalet, men vi har fortsatt stark tilltro till våra långsiktiga strategier för tillväxt och vertikal integration i landet.

Osäkerheterna i makromiljön har under året succesivt ökat. Denna utveckling har lett till en lägre förväntad tillväxt för andra halvåret jämfört med utsikterna vid årets början. Tidiga tecken tyder på att denna lägre tillväxttakt kommer att fortsätta under första halvåret 2015. Vi fortsätter att noggrant följa marknadsutvecklingen och är redo att snabbt vidta lämpliga åtgärder.

Under kvartalet införde vi också en ny organisation som kommer att vara viktig för företagets fortsatta tillväxt. Från 2015 års början kommer Autoliv att ha två segment för finansiell rapportering – passiv säkerhet samt elektronik(inklusive det snabbväxande området aktiv säkerhet). De operationella förbättringarna i vår europeiska rattverksamhet utvecklas enligt plan, medan förbättringsåtgärderna i Brasilien hålls tillbaka av den snabba minskningen i den brasilianska fordonsproduktionen.

I denna situation fortsätter vi att arbeta med våra tre huvudstrategier; kvalitet som första prioritet, effektivitet genom en produkt-en process samt innovation för långsiktigt marknadsledarskap.”

En telekonferens på engelska kommer att hållas idag, den 23 oktober kl. 15.00. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från hemsidan.


Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar