Kvartalsrapport juli – september 2017

Förberedelser för tillväxt går enligt plan

(Stockholm, Sverige, 26 oktober 2017) – För tredje kvartalet 2017 rapporterar Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, en försäljning på 2.500 MUSD. Den organiska försäljningen för kvartalet* ökade med 0,5%. Den redovisade rörelsemarginalen uppgick till 6,3% och den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 7,9% (Ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell).

Vid kvartalets början förväntades en organisk försäljningstillväxt på ”0-2%” och justerad rörelsemarginal på ”7,5-8,0%”. 

Under fjärde kvartalet 2017 förväntas den organiska försäljningen vara i det närmaste oförändrad och den justerade rörelsemarginalen bli mer än 9%. Den totala försäljningstillväxten förväntas bli cirka 4% för det fjärde kvartalet. Förväntan för helåret är oförändrad med en justerad rörelsemarginal på runt 8,5% och en total försäljningsökning på runt 3%, samtidigt som vi nu förväntar oss en organisk försäljningstillväxt på mer än 1%. (Se avsnittet ”Utsikter” på nästa sida för mer information om organisk försäljning och justerad rörelsemarginal, vilka är framåtblickande ej U.S. GAAP-baserade beräkningar).


Kvartalet i siffror 
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.


Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef
”Det tredje kvartalet utvecklades väsentligen som vi förväntade oss. Vi är mitt i en intensiv period av att förbereda oss för vår framtida tillväxt, samtidigt som vi presterade i övre delen av det förväntade marginalspannet för kvartalet.

Dessa förberedelser fortsätter i det fjärde kvartalet, där vi ser fram emot en första tillväxtökning inom Passive Safety, innan den tar fart i början av 2018. Passive Safety planerar för totalt cirka 340 produktlanseringar i perioden 1 oktober 2017 till 31 mars 2018, jämfört med totalt ungefär 285 produktlanseringar samma period ett år tidigare. Detta stödjer den förväntade årliga tillväxttakten om 8% mellan 2017 och 2020 som vi presenterade på vår kapitalmarknadsdag den 14 september. I fjärde kvartalet förväntar vi att den ökade takten i produktlanseringarna kommer bidra med mer än 2 procentenheter till den organiska försäljningstillväxten* inom Passive Safety, även om tillväxten motverkas av en tillfällig ogynnsam modellmix i det fjärde kvartalet. Orderingången var fortsatt stark inom Passive Safety, medan Electronics förväntas ha en högre orderingång mot slutet av året.

Den 14 september tillkännagav vi att vi avser genomföra en strategisk översyn av verksamhetsstrukturen med avsikt att bilda två separata noterade bolag av våra nuvarande affärssegment Passive Safety och Electronics. Översynen fortlöper enligt plan och vi räknar med att kunna lämna en uppdatering före årsskiftet.

På vår kapitalmarknadsdag redovisade vi nya finansiella mål, däribland att försäljningen för Passive Safety som fristående bolag ska överstiga 10 miljarder USD år 2020 och nå en justerad rörelsemarginal om cirka 13%. Electronics förväntas nå cirka 3 miljarder USD i försäljning år 2020, varav mer än 1 miljard USD i försäljning av aktiva säkerhetssystem.

Electronics fortsatte stärka sin ställning genom att ingå flera samarbeten och avtal, inklusive med Seeing Machines, en ledande aktör inom förarkameror, samt genom att ingå avtal att förvärva vissa tillgångar och kompetens från LiDAR-specialisten Fotonic. Passive Safety har inlett ett samarbete med Adient för att ta tillvara de möjligheter som nya bilsäteskoncept för framtidens bilar och autonom körning kommer att skapa.

Vi fortsätter med starkt fokus på den dagliga verksamheten. Kvalitet som första prioritet, robusta produkter och operationellt fokus är viktigare än någonsin när vi hanterar accelererande framtida affärsvolymer.”


En telefonkonferens hålls på engelska idag 26 oktober kl. 14:00. (CET). Gå till www.autoliv.com för att erhålla kod och telefonnummer till konferensen och för att följa konferensen. Bilder för konferensen kan laddas ner från webbplatsen så snart som möjligt efter att rapporten publicerats.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar