Kvartalsrapport juli–september 2015

Stark tillväxt i Europa och inom aktiv säkerhet

(Stockholm 23 oktober 2015) – – – För tredje kvartalet 2015 rapporterar Autoliv en försäljning på 2.185 MUSD. Den organiska försäljningstillväxten för kvartalet* ökade med 8,4 procent. Den justerade rörelsemarginalen* var 9,4 procent (ej US GAAP, se jämförelsetabell).

Vid kvartalets början förväntades en organisk försäljningstillväxt på ”över 7 procent” och en justerad rörelsemarginal på ”runt 9 procent”.

Under det fjärde kvartalet 2015 förväntas den organiska försäljningstillväxten bli runt 9 procent och den justerade rörelsemarginalen förväntas bli runt 10,5 procent. Förväntan för helåret är för en organisk försäljningstillväxt på runt 7 procent och en justerad rörelsemarginal runt 9,5 procent.

Kvartalet i siffror
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

  
Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef

”Under tredje kvartalet uppvisade vi över 8 procent i organisk försäljningstillväxt, inklusive 36 procents tillväxt i vårt viktiga active safety område. Den justerade rörelsemarginalen förbättrades jämfört med föregående år till 9,4 procent. Dessutom växte den justerade vinsten per aktie med 22 procent. Jag är nöjd med Autolivs övergripande resultat för kvartalet.

Vår starka tillväxt ökade mer än fordonsproduktionen i samtliga regioner. Vi såg tvåsiffrig organisk tillväxt i Europa, Japan och Övriga Asien, som tillsammans utgör ungefär hälften av bolagets totala försäljning. I Europa var försäljningen inom aktiv säkerhet och av passiva säkerhetsprodukter, särskilt till volymtillverkare, de starkaste drivkrafterna.

I Kina var Autolivs tillväxt bättre än fordonstillverkningen i stort. Mot bakgrund av osäkerheten i Kina fortsätter vi emellertid att implementera åtgärder på kort sikt, inklusive anpassning av vår produktionskapacitet, för att minska varierande volymers påverkan på marginalerna. Samtidigt förbereder vi oss för en mer normaliserad tillväxtsituation genom att förstärka vår tekniksida.

Under kvartalet tog vi flera steg mot målet att vara den ledande säkerhetsleverantören för framtidens bilar. Vi slutförde det tidigare meddelade förvärvet av MACOMs fordonsverksamhet och lanserade den viktiga Electronic Horizonprodukten vid ITS mässan i Frankrike. Vi tecknade ett avtal inom bromskontrollsystem med avsikten att bilda ett joint venture med Nissin-Kogyo. Vidare blev vi också deltagare i Drive Me-projektet, ett samarbete mellan flera svenska parter, däribland Volvo Car Corporation, akademiska institutioner och myndigheter, där vi kommer att kunna samarbeta på väg mot självkörande bilar.

På vår kapitalmarknadsdag i början av oktober, tog vi ut kursen mot årtiondets slut genom att sätta upp finansiella mål för tillväxt, marginaler och vinst per aktie. Under dagen visade vi också upp vår branschledande portfölj inom aktiv säkerhet, som kommer att spela en viktig roll i att leverera ”Real Life Safety” de närmaste åren.”

  
En telekonferens på engelska kommer att hållas idag, den 23 oktober kl. 14.00. Gå till www.autoliv.com. för att följa konferensen eller för att erhålla kod och telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar