Kvartalsrapport juli–september 2016

Total försäljningstillväxt på närmare 13%, överträffar förväntad rörelsemarginal

(Stockholm 27 oktober 2016) – – – För tredje kvartalet 2016 rapporterar Autoliv (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, en försäljning på 2.461 MUSD. Den organiska försäljningstillväxten* för kvartalet ökade med 6,1%. Rörelsemarginalen uppgick till 7,8%, och den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 8,1%. (Ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell).  

Förväntan vid kvartalets början var en organisk försäljningstillväxt på ”runt 6%” och en justerad rörelsemarginal på ”runt 7,5%”. 

För fjärde kvartalet 2016 väntas den organiska försäljningen ligga i linje med fjärde kvartalet 2015. Fjärde kvartalet 2016 har ungefär 3 arbetsdagar färre än 2015, vilket innebär att den organiska försäljningstillväxten jämfört med föregående år minskar med cirka 5 procentenheter, justerat för antalet arbetsdagar väntas den organiska försäljningstillväxten bli runt 5%. Den justerade rörelsemarginalen förväntas bli mer än 9%. För helåret väntas den organiska försäljningstillväxten bli runt 7% och den justerade rörelsemarginalen överstiga 8,5%. (Se avsnittet Utsikter på nästa sida för mer information om organisk försäljning och justerad rörelsemarginal, vilka är framåtblickande ej U.S.-GAAP-baserade beräkningar).

Kvartalet i siffror  
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef
”Utvecklingen under tredje kvartalet var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten låg i linje med vår vägledning och rörelsemarginalen var bättre än väntat. Jag är särskilt nöjd med den starka tillväxten i Europa och Kina.

Regionalt steg fordonstillverkningen i Kina mer än väntat. Den framtida utvecklingen är till viss del beroende av en förlängning av de statliga incitament som för närvarande finns, men i grunden tror vi på långsiktig tillväxt för Kina. I USA fortsätter försäljningssiffrorna att indikera en inbromsande marknad, medan Europa fortsätter att se höga produktionsnivåer. Autoliv har för närvarande en mycket bra produktmix i Europa och vi växte under kvartalet mer än tio procentenheter bättre än den underliggande Europeiska fordonsproduktionen.

Inom aktiv säkerhet börjar vi nu se den lägre tillväxttakt som vi indikerat sedan en tid tillbaka. Detta beror på minskad produktion inom GPS-moduler och våra internt utvecklade bromskontrollprodukter. Efter lanseringen av våra nya aktiva säkerhetsprodukter vid årets början har vi tagit viktiga nya affärer. En del av de affärerna har dock senare produktionsstart än beräknat och dessutom har en del affärsmöjligheter inte utvecklats som tidigare förväntat. På grund av detta förväntar vi oss nu att nå vårt försäljningsmål för årtiondets slut inom aktiva säkerhetsprodukter ungefär ett år senare än tidigare beräknat.

Vi fortsätter att ha en positiv situation inom passiv säkerhet. Den historiskt höga orderingången fortsatte och vi vinner framtida marknadsandelar bortom våra tidigare förväntningar. Vi är nöjda med att uppnått en tvåsiffrig rörelsemarginal inom passiv säkerhet samtidigt som vi sätter in ytterligare resurser för att möta den våg av tillväxt som vi förväntar oss från 2018 och framåt.

Den kombinerade effekten av utvecklingen inom aktiv och passiv säkerhet stärker vår övertygelse om att vi är på rätt väg för att överträffa företagets försäljningsmål för årtiondets slut på mer än 12 miljarder U.S. dollar. Detta kommer öka vår hållbara lönsamhet och ytterligare stärka vår ledande position inom teknologi och våra marknadsandelar. Vi fortsätter att följa den övergripande ekonomiska situationen och vi är redo att vidta nödvändiga åtgärder, samtidigt som vi fokuserar på att driva igenom vår tillväxtstrategi utan att göra avkall på kvaliteten.” 

En telefonkonferens hålls på engelska i dag den 27 oktober, kl. 14:00. (CET). Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att få kod och telefonnummer till konferensen. Bilder för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen så snart rapporten publicerats. 

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar