Ledare för Veoneer och Autoliv tillkännages inför planerad avknoppning

Report this content

(Stockholm, 22 mars 2018)Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, tillkännager ledare för Veoneer, Inc. och Autoliv, Inc. inför den planerade avknoppningen av Autolivs affärsområde Electronics som förväntas genomföras under tredje kvartalet 2018.

Jan Carlson utses till Verkställande Direktör för Veoneer efter den planerade avknoppningen. Jan Carlson tillträder i denna roll för affärssegmentet den 1 april 2018. Han fortsätter som ordförande, koncernchef och VD för Autoliv fram till avknoppningen.

Efter genomförd avknoppning tillträder Mikael Bratt som Verkställande Direktör för Autoliv, som då kommer omfatta affärsområdet Passive Safety. Mikael Bratt fortsätter som affärsområdeschef för Autoliv Passive Safety fram till avknoppningen.

”Jag är stolt över vad Autolivs team lyckats åstadkomma när vi skapat två fantastiska bolag ur ett. Efter 11 år som VD för Autoliv ser jag fram emot att få anta utmaningen att leda Veoneer i en snabbväxande del av fordonsindustrin. Autolivs verksamhet för passiv säkerhet kommer få en stark ledare i Mikael Bratt, som har mer än trettio års relevant erfarenhet från industrin,” säger Jan Carlson, ordförande, koncernchef och VD för Autoliv.

Mats Backman fortsätter som finansdirektör för Autoliv även efter avknoppningen. Som tidigare tillkännagetts tillträder Mathias Hermansson som finansdirektör för Veoneer den 1 april 2018.

När avknoppningen har genomförts tillträder Johan Löfvenholm som Chief Operating Officer (COO) för Veoneer. Han är för närvarande affärsområdeschef för Autolivs segment Electronics.

Autoliv planerar att vid ett senare datum tillkännage de som blir styrelseledamöter för Autoliv respektive Veoneer efter genomförd avknoppning.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications. Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 Mars 2018 kl. 08.30 CET.

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om slutförande och tidpunkt för föreslagen avknoppning, uppskattade projekt- och skattekostnader som associeras med separation och avknoppning, Passive Safety och Electronics kommande prestationer och framtida utsikter som enskilda bolag om avknoppningen genomförs, förväntade strategiska, operativa och konkurrensmässiga fördelar efter den föreslagna avknoppningen, den effekt en uppdelning kan ha på Autoliv och dess intressenter, samt hur aktiviteter, händelser och utveckling adresseras av Autoliv Inc. eller vad dess ledning tror och förutser kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiska resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar