Välkommen Veoneer

(Stockholm, 29 januari 2018)Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, meddelar att det nya elektronikbolaget som ska knoppas av kommer heta Veoneer.

I december 2017 beslutade Autolivs styrelse att fortsätta processen med att knoppa av affärsområdet Electronics till ett nytt, självständigt bolag - Veoneer - som noteras under tredje kvartalet 2018.

Veoneers ambition är att bli ledande leverantör av avancerade förarassistanssystem (ADAS), system för autonom körning och bilsäkerhetselektronik.

När bolaget noteras kommer Veoneer erbjuda bilsäkerhetselektronik, sensorer och mjukvara för aktiv säkerhet, avancerade system för förarassistans (ADAS) och självkörande bilar (AD) samt högteknologiska bromskontrollsystem.

”Att företaget får namnet Veoneer visar på ett självständigt företag som fokuserar på framtida teknologier. Vi ser fram mot att skapa ett kundfokuserat bolag som skapar aktieägarvärde. Varumärket Veoneer kommer bli en visionär pionjär inom fordonselektronik, ADAS, automation och mobilitet,” säger Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef, Autoliv.

”Idag har vi marknadens bredaste produktportfölj – och vår ambition är att Veoneer ska ligga i framkant på den innovativa, omvälvande utveckling som fordonsindustrin nu genomgår. Veoneer är väl förberedda för de utmaningar som hör samman med automation och samarbete mellan människa och maskin när bilarna blir allt mer intelligenta. Utvecklingen innebär att trafiksäkerheten ökar betydligt, samtidigt som mobiliteten når nya nivåer vad gäller komfort och bekvämlighet,” fortsätter Jan Carlson.

Efter avknoppningen kommer Autolivs nuvarande affärsområde Passive Safety fortsätta bedriva sin verksamhet under namnet Autoliv, med fortsatt listning på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

Avknoppningen, som beräknas slutföras under tredje kvartalet 2018, är föremål för marknads- och regulatoriska villkor samt vissa övriga villkor, däribland ett godkännande från Autolivs styrelse. Det görs ingen försäkran angående slutgiltig tidpunkt för avknoppningen eller att avknoppningen faktiskt kommer äga rum.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications.         Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i tio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2016 c:a 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och kommande utveckling som Autoliv, Inc. och dess ledning tror och förutser kommer inträffa i framtiden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och annat som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir materiellt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits i framåtblickande uttalanden. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar