Sakernas internet – etik ska gjutas in i programdesignen

Report this content

Det goda humöret till följd av digitaliseringen och den omvälvande förändringen av vårt samhället dämpas på grund av säkerhetsfrågor som måste få sin lösning. Inte minst gäller detta sakernas internet, IoT, sensorer registrerar data som behandlas i molnet och hjälper människor och maskiner.

IoT på arbetsplatsen i våra hem och i samhället förbättrar våra liv. Information i realtid ger möjlighet till snabba justeringar och ökad effektivitet. Nio av tio tillfrågade ledare i stora organisationer svarar i en undersökning tidigare i år genomförd av Wakefield Reseach att de betraktar insamlad data via IoT som en vital del av organisationens arbetsstyrka. Därför måste vi ta säkerhetsdiskussionen på fullaste allvar från första början. Sakernas internet är nämligen för bra för att tacka nej till.  

Låt oss rikta uppmärksamheten mot de människor som stärks av ny kunskap. Vi skapar system som når ut hela vägen och ger en direkt upplevelse för användaren, som kan startas och slutföras var som helst oavsett uppkoppling. Med edge computing möjliggörs också beräkningar i IoT-enheten. 

Betakta följande exempel där det är nödvändigt med uppkoppling till molnet samtidigt som avancerade beräkningar måste göras lokalt: Ett självkörande fordon försöker undvika en allvarlig kollision. Det krävs blixtsnabb behandling av data för att undvika olyckan. Det möjliggörs av edge computing, alltså att IoT-enheten kan göra beräkningarna ombord. Samtidigt behöver fordonet vara uppkopplat till molnet för annan sorts information som trafikläget och navigering.

För att hantera säkerhetsfrågor behöver vi integrera värderingar som empati och socialt ansvar i själva systemen för att öka säkerheten. Där finns det mycket mer att göra. IoT är ett kraftfullt verktyg och det finns inget utrymme att förstärka fördomar genom den data som den förmedlar eller att möjliggöra obehörig användning av data.

Etiska riktlinjer
Både producenter av IoT-enheter och användare måste överväga vilken påverkan omvandlingen innebär. Vi behöver utveckla riktlinjer för att agera ansvarsfullt inom design, innovation och teknik inom områden som riskhantering, produktutveckling och marknadsföring för att möta utmaningen att öka säkerheten på ett mer genomgripande sätt.

Lärandeprocess
Verksamheter behöver starta program för etik med syfte att hjälpa medarbetarna att reflektera över säkerheten och att utbilda dem i sina nya roller. Det gäller inte minst när digitaliseringen stäcker sig utanför den etablerade IT-världens ramar med ovana användare i helt nya situationer. Det är till exempel ingen dålig idé att inrätta en etikgranskare som arbetar tillsammans med designers och programvaruingenjörer för att testa och validera algoritmer och datakällor för partiskhet.

Medarbetare och användare måste utrustas med de verktyg de behöver för att göra säkra och etiska val. Att investera i säker IoT är också att trygga den fortsatta kraftiga tillväxten i den omvälvande digitala förändring som vi nu upplever i vår egen tid.

Antonio Marsico, CM
Avanade Sverige


Kontakta
Antonio Marsico, CM
Avanade Sverige
E: antonio.marsico@avanade.com
T: +39 335 632 29 59

Om Avanade
Avanade is the leading provider of innovative digital and cloud services, business solutions and design-led experiences on the Microsoft ecosystem. With 38,000 professionals in 25 countries, we are the power behind the Accenture Microsoft Business Group, helping companies to engage customers, empower employees, optimize operations and transform products, leveraging the Microsoft platform. Majority owned by Accenture, Avanade was founded in 2000 by Accenture LLP and Microsoft Corporation. Learn more at www.avanade.com.

Media

Media

Citat

Vi behöver utveckla riktlinjer för att agera ansvarsfullt inom design, innovation och teknik inom områden som riskhantering, produktutveckling och marknadsföring för att möta utmaningen att öka säkerheten på ett mer genomgripande sätt.
Antonio Marsico, CM, Avanade Sverige