Annika Saramies ny VD på Avanza Pension

Annika Saramies, tidigare försäljningschef för Avanza Pension, har tillträtt som VD för Avanza Pension. Annika Saramies tar även plats i Avanzas koncernledning. Annika efterträder Henrik Källén som samtidigt tillträder sitt nya uppdrag som vice VD samt COO för Avanza Bank. Annika Saramies, som har arbetat på Avanza sedan 2007, kom närmast från rollen som försäljningschef samt det senaste året vice VD på Avanza Pension.

”Annika har i rollen som försäljningschef varit en nyckelspelare bakom vår starka tillväxt de senaste åren inom Tjänstepension. Jag är oerhört glad att Annika vill anta rollen som VD för Avanza Pension och utmaningen att ytterligare stärka vår position på Tjänstepensionsmarknaden nu när Henrik går vidare till nya utmaningar inom koncernen”, säger Martin Tiveus, VD för Avanza.

Henrik Källén har arbetat på Avanza sedan 2000 och haft flera roller inom bolaget, bland annat som mäklarchef, handelschef och sedan 2006 som VD för Avanza Pension. Henrik sitter sedan tidigare i Avanzas ledningsgrupp och får nu ansvaret som COO där han blir chef för det nya affärsområdet Operations inom Avanza Bank. Henrik blir samtidigt vice VD i Avanza Bank.

”Som COO kommer Henrik att förutom det affärsmässiga ansvaret för våra stora kundsegment även att ta ett stort ansvar för vår strategiska målsättning att sänka kostnaden per sparkrona samtidigt som vi tar ner operativa risker och höjer kvalitet mot kund. Med sin breda bakgrund inom Avanza är Henrik klippt och skuren för uppdraget”, säger Martin Tiveus.

Gustav Berggren, chef för den nya enheten ”Privatbanken” bestående av Private Banking, PRO och Corporate Finance tar samtidigt plats i Avanzas koncernledning. Gustav Berggren har arbetat på Avanza sedan 2007, senast som ansvarig för Private Banking och PRO.

I samband med detta avslutade David Craelius sitt uppdrag på Avanza som chef för den tidigare enheten ”Bank & Placeringar”. David frånträder därmed koncernledningen för Avanza men kommer att fortsätta sitt uppdrag i styrelsen för Avanza Pension.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Tivéus, VD Avanza
070-861 80 04
martin.tiveus@avanza.se

Annika Saramies, VD Avanza Pension

073-661 80 39
annika.saramies@avanza.se

Om Avanza:
Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas vision är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 340 000 kunder med över 130 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst i antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste fyra åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: www.avanza.se

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 850 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar