Antal aktier i Avanza Bank

Antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har förändrats på grund av registrerad minskning av aktiekapitalet till följd av indragning av de 275 524 aktier som bolaget återköpt under 2011. Detta i enlighet med beslut på årsstämma den 19 april 2012.

Idag, sista handelsdagen i månaden, finns totalt 28 873 747 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster.

För mer information:

Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

avanzabank.se

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera

Dokument & länkar