Avanza: Kommuniké från extra bolagsstämma

Avanza: Kommuniké från extra bolagsstämma På Avanzas extra bolagsstämma den 19 augusti 2002 fattades beslut att genomföra ett nytt optionsprogram. Bolagsstämman fattade beslut att bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt 1.000 kronor genom emission av ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med sammanlagt högst 1.400.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Programmet motsvarar en utspädning om 5,0%. Rätt att teckna skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning tillkommer endast det helägda dotterbolaget Avanza Fondkommission AB för vidareöverlåtelse på marknadsmässiga villkor till medarbetare inom Avanza-koncernen. Optionsrätternas löptid är till och med den 17 februari 2006 och lösenpriset uppgår till 14,07 SEK per aktie. För mer information Sven Hagströmer, Styrelsens ordförande, tel: 08-402 33 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00670/wkr0002.pdf

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera

Dokument & länkar