Bokslutskommuniké 2002

Report this content

Bokslutskommuniké 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 * Resultatet före goodwillavskrivningar för 2002 förbättrades till 26,9 (8,9) MSEK. Motsvarande resultat för fjärde kvartalet uppgick till 15,7 (11,4) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal om 41,2 (32,4) procent. * Resultatet före skatt uppgick till 18,1 (-287,8) MSEK. * Rörelseintäkterna ökade med 31 procent till 122,6 (93,5) MSEK. Justerat för förvärv uppgick intäktsökningen till en procent. * Ingen utdelning föreslås för verksamhetsåret 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030130BIT01260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030130BIT01260/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar