Avega Group publicerar årsredovisning för 2016

Avega Group publicerar idag årsredovisningen för 2016 på sin hemsida, www.avegagroup.se.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för beställning från och med årsstämman som hålls den 2 maj 2017 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Grev Turegatan 11A i Stockholm. Beställningen kan göras per telefon 08-407 65 00 eller e-post: info@avegagroup.se.

Denna information är sådan information som Avega Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 kl. 10.00.

Stockholm den 30 mars 2017, Avega Group AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Per Adolfsson, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 08 407 65 00

Avega Group förbättrar företag, samhälle och människors liv genom digital transformation. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Media

Media