Avega Group tidigarelägger delårsrapport för januari-september 2017 till följd av publikt bud på Avega Group

Avega Group har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för januari-september 2017. Nytt rapportdatum är måndagen den 23 oktober 2017 omkring kl. 10.00. Tidigare meddelat rapportdatum var torsdagen den 26 oktober 2017.

Beslutet att tidigarelägga delårsrapporten är en följd av Tieto Sweden ABs (”Tieto”) publika bud (som offentliggjorts av Tieto tidigare idag och som rekommenderats av styrelsen i Avega Group (”Avega”) genom pressmeddelande som också offentliggjorts tidigare idag) avseende samtliga aktier i Avega.

I samband med förberedelserna inför erbjudandet har Tieto genomfört en begränsad due diligence-undersökning av Avega och inom ramen för denna tagit del av delårsrapporten. Genom beslutet att tidigarelägga delårsrapporten rättas denna obalans i informationsläget till.

Styrelsen i Avega vill dessutom försäkra sig om att investerare, i god tid innan anbudstiden löper ut omkring den 28 november 2017, har relevant och aktuell information om företagets finansiella utveckling.

Stockholm den 23 oktober 2017, Avega Group AB (publ.)

Per Adolfsson, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 08 407 65 00

Avega Group förbättrar företag, samhälle och människors liv genom digital transformation. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Media

Media

Dokument & länkar